Sarmackie who is who
  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Sarmackie who is who

Dodano: 
January Suchodolski, "Polowanie na jelenia"
January Suchodolski, "Polowanie na jelenia" Źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl
MOJA PÓŁKA | Do napisania tej książki zainspirował autora ksiądz kanonik Szymon Starowolski (1588–1656), który – jak żartobliwie powiada Henryk Litwin – w pierwszej połowie XVII w. sprawował jednoosobowy urząd zajmujący się promocją Polski za granicą.

To ten najbardziej płodny pisarz ówczesnej Rzeczypospolitej napisał m.in., oczywiście po łacinie, „Mowę przeciw oszczercom Polski”, odpowiedź na wydaną wcześniej książkę profesora protestanckiego uniwersytetu w Tybindze, Tomasza Lansjusza, zatytułowaną „Porada w sprawie pierwszeństwa wśród krajów europejskich”. Uzasadniając w niej wyższość narodu niemieckiego nad wszystkimi innymi narodami, szczególnie pogardliwie potraktował ów Lansjusz Polaków. „W ostatnim roku panowania króla Zygmunta III – pisze prof. Andrzej Nowak w swoich »Dziejach Polski« – doczekała się ta opinia równie uczonej odpowiedzi z Krakowa […].

Recenzja została opublikowana w 5/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także