Papież Franciszek ustanowił posługę katechety w Kościele

Papież Franciszek ustanowił posługę katechety w Kościele

Dodano: 6
Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP / Adam Guz
Franciszek postanowił nobilitować posługę katechetów, co znalazło swój wyraz w wydanym we wtorek motu proprio Antiquum miniesterium.

Antiquum magisterium (czyli starożytna posługa) – pod takim tytułem papież Franciszek przypomniał o tradycji katechezy w Kościele, ustanawiając przy tym świecką posługę katechetyczną. Akt ten motywowany jest przekonaniem papieża o potrzebie intensywniejszego wsparcia apostolatu przez osoby świeckie.

Franciszek w swym motu proprio wywiódł doniosłą rolę katechetów już z czasów apostołów. O wiernych świeckich wspomagających pracę duchownych w zakresie objaśniania nauki objawionej wspominają Ewangelia św. Łukasza i listy św. Pawła. Papież zwrócił także uwagę na ilość świętych i błogosławionych, w tym męczenników, którzy pełnili właśnie tę posługę.

Misja i kompetencje katechetów

Dokument przypomina, że pierwszymi katechetami są biskup w podległej mu diecezji oraz rodzice. Oprócz ideowego rysu i podkreślenia znaczenia misji katechetów papież wskazuje, że powinni oni posiadać „odpowiednią formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli kompetentnymi głosicielami prawdy wiary i aby mieli pewne doświadczenie katechezy”.

Papież Franciszek zapowiedział powołanie specjalnych struktur w Kościele, które będą wspierać działalność katechetów, prowadzić rekrutację i formację. Przygotowaniem zasad funkcjonowania tych struktur zajmuje się obecnie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na koniec papież zachęcił episkopaty wszystkich krajów do wspierania dzieła rozwoju świeckiej katechezy.

Czytaj też:
Sycylia: Beatyfikacja sędziego zamordowanego przez mafię
Czytaj też:
Papież Franciszek: Inkluzywne marzenie o „nowym Jeruzalem”

Źródło: vaticannews.va
+
 6
Czytaj także