Własność prywatna a „bezbożny socjalizm”. Rocznica encykliki Rerum novarum

Własność prywatna a „bezbożny socjalizm”. Rocznica encykliki Rerum novarum

Dodano: 
Philip de László, fragment portretu papieża Leona XIII
Philip de László, fragment portretu papieża Leona XIII / Źródło: Wikimedia Commons
W sobotę minęło 130 lat od wydania przez Leona XIII głośnej encykliki Rerum novarum poświęconej kwestii robotniczej i błędom socjalizmu. Myśl papieża nie tylko zachowuje swą aktualność, ale wręcz odżywa na nowo wobec coraz to nowych fal neomarksistowskich ideologii.

Konserwatywny magazyn The Catholic Herald wspomina na łamach swego portalu fenomen encykliki napisanej przez „papieża robotników” Leona XIII. Philip Booth, profesor ekonomii i były doradca Banku Anglii, stawia przed czytelnikami doniosłość określenia własności prywatnej jako prawa naturalnego, a nie jakiejkolwiek drugorzędnej czy historycznej kwestii, jak chcieliby przedstawiciele myśli marksistowskiej.

- Wszystkie te argumenty są powierzchowne lub błędne. Słowo „własność” pojawia się w Rerum novarum 20 razy, a słowo „własność prywatna” kolejne sześć razy. Nie tylko słowa zostały tu użyte w sensie pozytywnym, ale, jak naucza papież, sama własność prywatna jawi się jako nienaruszalna i święta. Nie powinniśmy zaprzeczać, umniejszać ani próbować fałszywie kontekstualizować tego, co było kluczową częścią encykliki Rerum novarum. – podkreśla autor artykułu.

Rerum novarum – profetyczna analiza Leona XIII

Jak przypomina Booth, własność prywatna jest w społecznym nauczaniu Kościoła wartością kluczową dla ludzkiej godności, dla dobra wspólnego i dla rozwoju człowieka. „Jeśli spojrzymy na bezpieczeństwo praw własności w różnych krajach świata, możemy zobaczyć, jak proroczy był papież Leon XIII” – stwierdza profesor i podaje przykład krajów takich jak Jemen, Haiti, Wenezuela, Angola, Nigeria oraz państw skandynawskich i Holandii.

Leon XIII potępiając błędy „bezbożnego socjalizmu” i marksizmu, uwrażliwiał katolików na fałszywość – podnoszonych po dziś dzień – twierdzeń na temat związków chrześcijaństwa z socjalizmem. Ugruntował on także katolickie nauczanie na temat własności prywatnej jako podstawowego prawa człowieka i fundamentu, na którym rozwijają się katolicka rodzina i społeczeństwo. Jak pisał papież, własność prywatna pozostaje „w najwyższym stopniu w zgodzie z ludzką naturą i w najbardziej niewątpliwy sposób prowadzi do pokoju i spokoju ludzkiej egzystencji”.

Własność prywatna pierwszym krokiem do przezwyciężenia biedy

Własność prywatna, wbrew rojeniom socjalistów o „sprawiedliwości społecznej”, jest najważniejszą wartością służącą przezwyciężeniu ubóstwa. „Dlatego pierwszą i najbardziej fundamentalną zasadą, jeśli ktoś podejmuje się poprawienia sytuacji mas, musi być nienaruszalność własności prywatnej” – pisał Ojciec Święty.

W tym kontekście papież poruszył również kwestię społecznej odpowiedzialności osób zamożnych, pisząc: „Kto otrzymał z Boskiej hojności dużą ilość doczesnych błogosławieństw, czy to zewnętrznych i materialnych, czy też darów umysłu, otrzymał je w celu wykorzystania ich do doskonalenia własnej natury, a jednocześnie aby mógł ich używać jako narzędzi opatrzności Bożej dla dobra innych”.

Inicjatywa należy do społeczeństwa – nie do państwa

Jednocześnie Leon XIII jasno określił stanowisko – nieobce konserwatywnej myśli społecznej i ekonomicznej – mianowicie, że realizacja postulatów sprawiedliwości i dobroczynności jest po stronie obywateli, a nie po stronie państwa, jak to właściwie powszechnie zostało dziś przyjęte.

- Zostało to wyjaśnione w [encyklice] Quadragesimo anno, w której stwierdzono, że chociaż własność prywatna ma być chroniona prawem cywilnym, to obowiązek korzystania z własności prywatnej na cele społeczne jest obowiązkiem przypisanym do innych form sprawiedliwości związanych z cnotami, a ich egzekwowanie nie należy do obowiązków państwa – tłumaczy Philip Booth.

Autor kończy swe omówienie uwagą: „Pasja papieża Leona, gdy pisze o własności prywatnej, jest ewidentna” i zwraca uwagę na szerokie zastosowanie prawd na temat własności prywatnej, łącznie z kwestiami takimi jak ochrona środowiska.

Czytaj też:
List byłych generałów USA: Kraj skręcił w kierunku socjalizmu i marksistowskiej tyranii
Czytaj też:
Roman Kluska o pandemii: Kościół i klasa średnia powstrzymują komunizm

Źródło: catholicherald.co.uk
 
Czytaj także