The Remnant: "Czerwony Biskup" z Brazylii był inspiracją dla... Klausa Schwaba

The Remnant: "Czerwony Biskup" z Brazylii był inspiracją dla... Klausa Schwaba

Dodano: 
Klaus Schwab
Klaus Schwab Źródło: Flickr / Moritz Hager (CC BY-NC-SA 2.0)
Magazyn The Remnant przedstawił związki pomiędzy brazylijskim „Czerwonym Biskupem” i autorem idei tzw. Wielkiego Resetu.

Wydawca katolickiego magazynu The Remnant, Michael Matt, poświęcił najnowszy film w ramach Remnant TV mało znanemu wątkowi z życiorysu autora idei „Wielkiego Resetu”, Klausa Schwaba. Jak powiedział sam założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, „kluczowym momentem” w jego życiu było spotkanie brazylijskiego arcybiskupa Héldera Câmary.

Kluczowy moment w życiu Klausa Schwaba

„Podam wam jeden przykład, który dla mnie był prawdopodobnie kluczowym momentem w moim życiu. Po raz pierwszy pojechałem do Brazylii, spotkałem księdza, który był wówczas znany jako kapłan ubogich, nazywał się don Hélder Câmara” – mówił Schwab do panelistów Światowego Forum Ekonomicznego. Ów ksiądz zabrał go do brazylijskich slumsów, co było dla niego szokiem i pozwoliło, jak stwierdził, zrozumieć, czym jest ubóstwo.

Autor książki COVID-19: Wielki Reset zaprosił bp. Câmarę do Szwajcarii i chciał, by przemówił on na Światowym Forum Ekonomicznym. Nie pozwoliła jednak na to reputacja duchownego, ponieważ, jak tłumaczył Schwab, „uważano go za komunistę”. Hierarcha przemówił w Davos dopiero w roku 1974, nawołując do sprawiedliwości społecznej i „dystrybucji bogactwa”, co spotkało się z wielką aprobatą przewodniczącego Forum. Wizyta bp. Câmary w Davos rozpoczęła tradycję zapraszania postępowych biskupów, wśród których byli kard. Franz König, a w 2021 roku kard. Peter Turkson, który poświęcił swą przemowę wezwaniu do powszechnego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19.

„Czerwony Biskup” i Sobór Watykański II

Abp Hélder Câmara był jednym z progresywnych Ojców Soboru Watykańskiego II, który już wówczas był nazywany „Czerwonym Biskupem” z powodu potępienia antykomunistycznej polityki Stanów Zjednoczonych i głoszenia pochwały rewolucji kulturalnej Mao Zedonga. Był on jednym z uczestników tzw. paktu katakumbowego, czyli spotkania, w katakumbach św. Domitylli, podczas którego 42 liberalnych biskupów podpisało dokument programowy unicestwienia prestiżu katolickiego biskupstwa oraz wprowadzenie humanistycznych instytucji na miarę nowych czasów.

„Odrzucamy zwracanie się do nas ustnie lub pisemnie imionami i tytułami, które wyrażają wielkość i moc („Eminencja”, „Ekscelencja”, „Mój Panie”…). (...) Zrobimy wszystko, co możliwe, aby przywódcy naszych rządów i urzędów publicznych przyjęli i wprowadzili w życie prawa, struktury i instytucje społeczne, które są niezbędne dla sprawiedliwości, równości oraz harmonijnego i pełnego rozwoju całego człowieka i wszystkich ludzi, a tym samym dla nadejścia nowego porządku społecznego, godnego ludzkich dzieci i dzieci Bożych” – uchwalili biskupi, których skrybą był wówczas Câmara.

„Komunistyczny biskup”, który wywarł przemożny wpływ na Klausa Schwaba, był także zwolennikiem teologii wyzwolenia i brał udział w pracach nad soborową konstytucją Gaudium et spes, która wprowadziła antropocentryzm do oficjalnej narracji w Kościele. W 2015 roku, jak przypomina Kennedy Hall na łamach LifeSiteNews, „papież Franciszek nazwał zdeklarowanego socjalistę [Câmarę] «Sługą Bożym»”.

Czytaj też:
Abp Viganò: Mamy obowiązek demaskowania oszustwa Wielkiego Resetu
Czytaj też:
Kard. Müller o Wielkim Resecie i terrorze poprawności politycznej
Czytaj też:
Bp Schneider: Restrykcje covidowe mają stworzyć "społeczeństwo niewolników"

Źródło: lifesitenews.coms
Czytaj także