Franciszek: Realizujmy marzenia o amazońskim obliczu Kościoła

Franciszek: Realizujmy marzenia o amazońskim obliczu Kościoła

Dodano: 11
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło: Flickr / Mazur/catholicnews.org.uk (CC BY-NC-ND 2.0)
Papież skierował przesłanie do uczestników IV Spotkania Kościoła Katolickiego w Amazonii, które odbywa się w Santarém, w Brazylii. Franciszek przypominał o swoim wielkim marzeniu podzielanym przez wspólnoty chrześcijańskie nadania Kościołowi w tym regionie świata wyraźnego amazońskiego oblicza. 50 lat temu, w tym samym miejscu miało miejsce podobne wydarzenie, które przez kolejne lata przynosiło obfite owoce działania Ducha Świętego.

Ojciec Święty zaznaczył, że spotkanie w Santarém zaproponowało kierunki ewangelizacji, które naznaczyły działalność misyjną wspólnot amazońskich i przyczyniły się do ukształtowania solidnej świadomości eklezjalnej.

Papież podkreślił to w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Querida Amazonia”, opisując ją jako jeden z „uprzywilejowanych przejawów” wędrówki Kościoła z ludami Amazonii. Spostrzeżenia z tego spotkania posłużyły również do naświetlenia refleksji Ojców Synodalnych podczas Synodu poświęconego regionowi amazońskiemu.

Papież zwrócił się do katolików Amazonii

Franciszek dał wyraz swojej radości z zaangażowania Kościołów partykularnych Amazonii brazylijskiej, które poprzez swoje wspólnoty realizują wskazania ostatniego Zgromadzenia Synodalnego. Dają jednocześnie świadectwo doświadczenia synodalności, poprzez głęboko już zakorzenioną i piękną tradycję spotkań Kościołów lokalnych – jako wyrazu komunii, uczestnictwa i misji – do której wezwany jest cały Kościół. Z wdzięcznością wspomina również udział wielu osób, które przybyły z Brazylii do Rzymu na sesje synodalne w 2019 roku, wnosząc ożywienie, siłę i nadzieję.

Ojciec Święty zachęcił katolików Amazonii, aby byli odważni i śmiali, otwierając się z ufnością na działanie Boga, który wszystko stworzył, dał siebie w Jezusie Chrystusie i inspiruje przez Ducha, aby z nowym zaangażowaniem głosić Ewangelię i kontemplować piękno stworzenia, które tak wspaniale ubogaca amazońską ziemię.

Czytaj też:
Polaków zapytano o przywileje Kościoła i lekcje religii. Wyniki sondażu mogą zaskoczyć
Czytaj też:
Papieska intencja modlitewna na czerwiec. Franciszek wybrał rodziny

Źródło: KAI
 11
Czytaj także