"Dla wielu jest wyrzutem sumienia". 410. rocznica śmierci ks. Piotra Skargi

"Dla wielu jest wyrzutem sumienia". 410. rocznica śmierci ks. Piotra Skargi

Dodano: 3
Pomnik ks. Piotra Skargi przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie
Pomnik ks. Piotra Skargi przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie Źródło: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
Ks. Skarga jest solą w oku dla promotorów bezbożnych zasad życia społecznego – ocenia prezes Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak.

Kim był ks. Piotr Skarga?

Piotr Skarga urodził się w 2 lutego 1536 r. w Grójcu na Mazowszu. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Miał piątkę rodzeństwa. Był najmłodszy, miał trzech starszych braci i dwie starsze siostry. Pierwsze lata edukacji Piotr spędził w szkole parafialnej w Grójcu. W wieku 8 lat stracił matkę, a w wieku 12 lat został osierocony przez ojca.

Piotr Skarga studiował na Akademii Krakowskiej, którą darzył dużym szacunkiem. Po trzech latach ukończył studia. Nie kontynuował nauki, najprawdopodobniej ze względu na brak pieniędzy. Po studiach rozpoczął pracę w szkole parafialnej przy kolegiacie św. Jana w Warszawie.

W 1560 roku Piotr Skarga wyjechał do Wiednia. Dwa lata później po powrocie poznał bp. Jakuba Uchańskiego, który później został metropolitą gnieźnieńskim. Pod wpływem hierarchy Skarga postanowił zostać kapłanem. Warto wskazać, że był to czas kiedy posłuch znajdowali reformatorzy, a księża katoliccy tracili uznanie i szacunek wśród wiernych. Mimo to, Piotr Skarga chciał walczyć z przeciwnikami Kościoła katolickiego. W 1564 roku we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie.

Działalność kaznodziejska Piotra Skargi

W 1569 roku Skarga udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Był to dla niego czas duchowego wzrostu. Czytał wówczas m.in. pisma Ojców Kościoła i teologów średniowiecznych. Po dwóch latach ukończył nowicjat i wrócił do Polski. Osiadł w Pułtusku i tu pracował jako kaznodzieja i wykładowca w kolegium jezuickim.

Piotr Skarga gorliwie głosił Ewangelię, a także piętnował zło i grzech. "Najgorliwiej zajmował się jednak nie działalnością pedagogiczną, a zwalczaniem na kazalnicy i w polemice drukowanej licznych osiadłych w tym mieście heretyków z wyznawcami kalwinizmu i prawosławia na czele" – pisał Janusz Tazbir w publikacji "Piotr Skarga".

W 1579 r. król Stefan Batory przekształcił kolegium jezuickie w Wilnie w akademię. Piotr Skarga został pierwszym rektorem nowej akademii. W 1588 roku rozpoczął posługę jako królewski kaznodzieja na dworze Zygmunta III Wazy, zdeklarowanego katolika. Piętnował protestantyzm, a protestantów nazywał heretykami i bluźniercami przeciw Bogu. Dodatkowo Piotr Skarga podkreślał, że reformacja zniszczyła jedność wyznaniową Rzeczypospolitej.

W kazaniach Piotra Skargi nie brakowało również piętnowania grzechów narodowych Polaków. "Przyjdzie czas Boży i czas pomsty Boskiej na was. I tak było. Rośćże w grzechach, opłakany narodzie nasz, aż się w nich zstarzejesz. Dolewaj beczki gniewu Bożego, aż się rozpukniesz. O, niestety, na głupstwo twoje!" - pisał do Polaków. Najbardziej znanymi dziełami Skargi, które powstały na dworze króla Zygmunta III, są "Kazania sejmowe" i "Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego".

Ks. Piotr Skarga zmarł 27 września 1612 r. Pochowano go w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie spędził ostatnie dni swojego życia. 8 grudnia 2014 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi na etapie diecezjalnym. Od tej pory kandydatowi przysługuje tytuł Sługi Bożego. Etap diecezjalny został zamknięty w czerwcu 2016 roku. Akta liczące blisko 1,5 tys. stron zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przy Stolicy Apostolskiej.

Ks. Piotr Skarga jest niewątpliwie przykładem duchownego, który bez ogródek napominał wiernych i był wobec nich wymagający. Jego wiara była gorąca, bez taryfy ulgowej. Głosił Słowo Boże bez naginania Bożych przykazań i nauczania Kościoła. W czasach rewolucji był przeciwieństwem Marcina Lutra, który w tym czasie "reformował" Kościół inaczej.

410. rocznica śmierci ks. Piotra Skargi

27 września 2022 roku przypada 410. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ. – Jak widać, ks. Piotr Skarga wciąż jest dla wielu wyrzutem sumienia. Tak jak był nim za swego życia. A wypominał on Polakom różne ich grzechy – grzechy narodu. Przepowiadał i przestrzegał, że jeśli Polacy nie będą wierni Przykazaniom Bożym i zasadom moralnym, naszej Ojczyźnie grozi upadek moralny. I to się niestety stało niemal 200 lat po Jego śmierci, w związku z rozbiorami – wskazywał prezes Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak.

Prezes Stowarzyszenia wskazał na podobieństwo do obecnej sytuacji w Polsce i podobnych błędów, które są popełniane. Podkreślił, że z tego powodu ks. Skarga jest dal niektórych postacią niewygodną. – Ks. Skarga i dziś jest solą w oku dla wielu osób, które chcą promować bezbożne zasady życia społecznego i w ten sposób – w imię jakichś chorych utopii, doprowadzić Polskę do ruiny – zwracał uwagę Olejniczak.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ

Panie Jezu Chryste, Ty otaczasz Twoje wierne sługi chwałą. Wspomnij na liczne apostolskie prace, trudy i cierpienia, jakie Twój sługa ks. Piotr Skarga podejmował dla zbawienia dusz i jedności Kościoła.

Niech Twoja dobroć zajaśnieje nam przez łaskę wyniesienia go przez Kościół do chwały ołtarzy. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej Matki Maryi, której cześć ksiądz Skarga gorliwie w naszym narodzie szerzył oraz przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, o których cześć w pisanych żywotach usilnie zabiegał.

Niech dzień wyniesienia ks. Piotra do chwały świętości umocni wiarę ludu Twego i zachęci wiernych do naśladowania chrześcijańskich cnót. Udziel nam, Panie, czego pragnie serce nasze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Czytaj też:
27 września. Kościół wspomina św. Wincentego a Paulo
Czytaj też:
LGBT w Kościele. Wywiad z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem

Źródło: PCh24.pl
 3
Czytaj także