Wystawa „Izabela Łapińska. Ślad pamięciowy”

Wystawa „Izabela Łapińska. Ślad pamięciowy”

Dodano: 
Wystawa „Izabela Łapińska. Ślad pamięciowy”
Wystawa „Izabela Łapińska. Ślad pamięciowy” Źródło:Piotr Zdrzynicki
W dniu 17 września 2022 roku, w rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, w Galerii FF w Łodzi odbył się premierowy wernisaż projektu fotograficzno-historycznego „Ślad pamięciowy” autorstwa Izabeli Łapińskiej.

Wystawa prezentuje sylwetki ludzi, którzy u początków swego życia doświadczyli prześladowań. W trzech częściach tego cyklu spojrzymy na twarze dorosłych już dzieci zesłanych na Sybir, ludzi napiętnowanych doświadczeniem III Rzeszy oraz więźniów politycznych - tych, którzy zmuszeni byli zmierzyć się z okrucieństwem Polski Ludowej. Patrząc im prosto w oczy wysłuchamy głosów zza kulis czasu.

Czarno-białe portrety wykonane przez Izabelę Łapińską utrzymane są w konwencji fotografii policyjnej, syntetycznej i wymownej. Nagrania wideo wspomnień ofiar tamtych wydarzeń są dodatkowym elementem podbijającym dramatyzm ekspozycji, mającej skłaniać widzów do refleksji nad nieludzkim wymiarem reżimów totalitarnych XX wieku i losem ich ofiar. To ostatnia chwila, aby poznać i częściowo doświadczyć tych historii. Projekt jest próbą wydobycia z historii zapomnianych głosów i przywróceniem ich do pamięci społecznej.

„Ślad pamięciowy” składa się z czarno-białych portretów wykonanych współcześnie w konwencji fotografii więziennej, policyjno-medycznej opartej na typologii twarzy. Obok foto-dyptyków pojawiają się w formie tekstu zeznania sporządzone na podstawie nagrania głosowego - wywiadu oraz nagrana ponownie rekonstrukcja wspomnień (czytana przez dzieci). Każda praca opatrzona jest własnoręcznie napisanym przez skazanego imieniem i nazwiskiem.

Bohaterowie to;

  • Sybiracy - Polacy wywożeni w latach 40. i 50. na Syberię do tajgi i do Kazachstanu,
  • robotnicy przymusowi III Rzeszy - dzieci wywiezione w trakcie II w.ś. do przymusowej pracy w III Rzeszy
  • więźniowie polityczni okresu stalinowskiego lat 50. Młodzi ludzie torturowani w Łodzi w Wydziale Urzędu Bezpieczeństwa Państwa przy ul. Anstadta 7.

Izabela Łapińska - polska artystka fotograf i filmoznawca. W dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, krajowych i zagranicznych, oraz liczne publikacje w periodykach.

Wystawa czynna od 17 września do 29 października 2022 r. wtorek - sobota 14:00-18:00
Galeria FF (ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, budynek Łódzkiego Domu Kultury)

Strona internetowa projektu z pełnym audiowizualnym materiałem www.sladpamieciowy.pl

Zapraszamy na:
12.10 godzina 17:00 Czytanie zeznań

Cykl wystaw projektu "Ślad pamięciowy" patronatem honorowym objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński oraz Dyrektor IPN oddział w Łodzi Dariusz Rogut.

Wystawie towarzyszy obszerna drukowana publikacja z fotografiami i z zapisem wspomnień, również w wersji angielskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Patroni medialni: Radio Łódź, TVP Kultura, TVP Historia, artinfo.pl, historia.org.pl, Studenckie Radio ŻAK, Kalejdoskop Magazyn Kulturalny

Partnerzy: Venita, A Media, Januszewscy, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Źródło: prof. Izabela Łapińska
Czytaj także