UNICEF: Od początku wojny z Ukrainy uciekło 1,5 miliona dzieci

UNICEF: Od początku wojny z Ukrainy uciekło 1,5 miliona dzieci

Dodano: 
Uchodźcy z Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy Źródło: PAP / Bartłomiej Wójtowicz
Według UNICEF, agencji ONZ ds. dzieci, około 1,5 miliona dzieci uciekło z Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Jak ostrzega agencja w opublikowanym komunikacie prasowym, obecna sytuacja na Ukrainie znacznie zwiększa ryzyko intensyfikacji procederu handlu ludźmi, a w szczególności dziećmi.

– Wojna na Ukrainie prowadzi do masowych wysiedleń i napływu uchodźców – warunków, które mogą doprowadzić do znacznego wzrostu liczby przypadków handlu ludźmi i ostrego kryzysu ochrony dzieci – powiedział Afshan Khan, dyrektor regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową.

– Dzieci przesiedlone są niezwykle narażone na oddzielenie od swoich rodzin, wykorzystywanie i handel. Konieczne jest przyspieszenie wprowadzenia środków zapewniających im bezpieczeństwo – dodał Khan.

Dzieci bez opieki

UNICEF poinformował, że między 24 lutego a 7 marca zidentyfikował ponad 500 dzieci przekraczających bez opieki granicę Ukrainy z Rumunią. Ogólna liczba dzieci przekraczających granice sąsiednich państw bez opieki jest „prawdopodobnie znacznie wyższa”, dodano w oświadczeniu.

Aby zwiększyć skalę ochrony, ONZ i partnerzy z organizacji społeczeństwa obywatelskiego utworzyli w sąsiednich krajach, takich jak Polska, centra informacyjne, określane jako „niebieskie kropki”, które mają zapewnić podstawowe usługi dla rodzin.

UNICEF wzywa również rządy państw sąsiadujących z Ukrainą do zintensyfikowania kontroli ochrony dzieci na granicach i w kluczowych miejscach, takich jak dworce kolejowe, przez które przechodzą uchodźcy.

"Ponadto UNICEF wzywa rządy do poprawy współpracy transgranicznej i wymiany wiedzy między organami kontroli granicznej, organów ścigania i ochrony dzieci oraz do szybkiego identyfikowania dzieci odseparowanych od rodziców, wdrażania procedur poszukiwania rodzin i łączenia dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej – napisano w oświadczeniu.

Czytaj też:
Wojna na Ukrainie. Rosja użyła nowego typu broni
Czytaj też:
Papież Franciszek: Pomyślmy o młodych rosyjskich żołnierzach, biedakach wysyłanych na front
Czytaj też:
Łukaszenka: Nigdy nie poprę żadnych działań wojennych

Źródło: CNN
 0
Czytaj także