Komisja Europejska wdraża drugi etap procedury naruszeniowej. Dała Polsce zaledwie dwa miesiące

Komisja Europejska wdraża drugi etap procedury naruszeniowej. Dała Polsce zaledwie dwa miesiące

Dodano: 104
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej Źródło: Wikimedia Commons
Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce. Sprawa dotyczy prymatu prawa unijnego nad polskim.

7 października Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

Na decyzję TK zareagowała Komisja Europejska. W wydanym w październiku oświadczeniu wyraziła "poważne obawy" związane z orzeczeniem polskich sędziów. KE stwierdziła także, że "nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności".

Komisja Europejska daje Polsce dwa miesiące

"Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i jego niedawnego orzecznictwa" – czytamy w piątkowym komunikacie KE.

22 grudnia 2021r. Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym wyraziła obawy dotyczące orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności jego orzeczeń z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. W orzeczeniach tych Trybunał Konstytucyjny uznał postanowienia Traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, a tym samym, zdaniem Komisji, naruszył art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz wiążącego skutku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

W tym samym wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja uznała również, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ ze względu na nieprawidłowości w procedurach mianowania trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r.

"Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy prawa" - czytamy dalej. W odpowiedzi Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia, otrzymanej w dniu 18 lutego 2022 r., zabrakło odniesienia do zastrzeżeń Komisji, wskazano.

Z tego względu dzisiaj Komisja postanowiła podjąć kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski uzasadnioną opinię. Polska ma teraz dwa miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Czytaj też:
Ziobro: KE chce narzucać rozwiązania w każdej możliwej dziedzinie
Czytaj też:
"Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością". Wiceszef MSZ krytykuje KE

Źródło: ISBnews
 104
Czytaj także