Komisja Europejska naciska na Polskę. Chodzi o złą jakość powietrza

Komisja Europejska naciska na Polskę. Chodzi o złą jakość powietrza

Dodano: 1
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay/SD-Pictures/Domena Publiczna
Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE dotyczących ograniczenia substancji zanieczyszczających powietrze.

KE wystosowała w tej sprawie tzw. dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Chodzi o realizację zobowiązań krajowych w zakresie redukcji kilku substancji zanieczyszczających powietrze, wymaganej przez dyrektywę 2016/2284. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych substancji zanieczyszczających atmosferę (NEC).

Dyrektywa NEC określa krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) i drobnych cząstek stałych (PM2,5).

"Zanieczyszczenia te przyczyniają się do złej jakości powietrza, co prowadzi do znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko. Każde państwo członkowskie ma realizować zobowiązania w zakresie redukcji emisji każdego roku w latach 2020-2029, a bardziej ambitne redukcje począwszy od 2030 r." – czytamy w komunikacie.

Zanieczyszczenie powietrza. KE: Polska nie wywiązała się ze zobowiązań

Państwa członkowskie są również zobowiązane do ustanowienia krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza (NAPCP), aby wykazać, w jaki sposób zostaną spełnione te zobowiązania w zakresie redukcji.

W przypadku Polski KE stwierdziła, że nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie substancji zanieczyszczających, które nie zostały jeszcze ujęte w wezwaniu do usunięcia uchybienia przesłanym w styczniu 2023 r.

Dodatkowe wezwania zostały skierowane też do kilku innych państw.

Wyrok TSUE w sprawie pyłu

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niewykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018 r. dotyczącego nieprzestrzegania dyrektywy ws. jakości powietrza w zakresie pyłu PM10.

Polska ma teraz dwa miesiące na przedstawienie swoich uwag w kwestiach podniesionych przez Komisję. Po rozpatrzeniu tych uwag lub w przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie KE może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Trybunałowi zgodnie z art. 260 ust. 2 TFUE i zwrócić się o nałożenie kar finansowych na Polskę.

Czytaj też:
Ranking "zielonych" państw UE. Polska na ostatnim miejscu

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także