Trybunał w Strasburgu odrzuca kolejne skargi na zakaz tzw. aborcji eugenicznej w Polsce

Trybunał w Strasburgu odrzuca kolejne skargi na zakaz tzw. aborcji eugenicznej w Polsce

Dodano: 
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka Źródło: Pixabay
Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny odrzucił serię skarg na zakaz tzw. aborcji eugenicznej w Polsce, obowiązujący od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.

Do Trybunału w Strasburgu wpłynęło łącznie około 1000 skarg w tego typu sprawach. Jak dotąd nie uwzględniono ani jednej.

Instytut Ordo Iuris poinformował, że systematycznie przystępuje do postępowań, występując w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W 2020 r., po latach starań polskich środowisk pro life z Instytutem Ordo Iuris na czele, doszło do delegalizacji aborcji eugenicznej. Był to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., stwierdzającego, że art. 4 a ust. 1 pkt. 2 ustawy aborcyjnej, dopuszczający uśmiercenie nienarodzonego dziecka z powodu jego "ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia" lub "nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu", jest niezgodny z konstytucyjnym prawem każdego człowieka do życia.

Od tego czasu do dzisiaj grupa około 1000 kobiet, w dużej mierze przedstawicielek lewicowych środowisk feministycznych, złożyła skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem skarżących, ochrona życia niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych narusza ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) oraz zakaz tortur (art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Działania Ordo Iuris

W przedkładanych opiniach prawnych, instytut Ordo Iuris wskazuje, że dzieci nienarodzone mają prawo do życia zagwarantowane przez art. 2 Konwencji. Oprócz tego, przywołuje orzecznictwo samego Trybunału, który jak dotąd systematycznie podkreślał, że z art. 8 Konwencji nie wynika prawo do aborcji.

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za niedopuszczalne osiem skarg kobiet sporządzonych na tym samym szablonie przygotowanym przez Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA). Jest to organizacja pozarządową działającą na rzecz pozbawienia dzieci nienarodzonych prawa do życia i legalizacji tzw. aborcji na żądanie. Z ośmiu skarżących, sześć kobiet w ogóle nie było w ciąży, a jedynie powoływały się na "stres, strach i upokorzenie, wywołane delegalizacją aborcji eugenicznej w Polsce w 2020 r.". Pozostałe dwie skarżące były w ciąży, ale – jak same przyznawały w skargach – ich nienarodzone dzieci były zdrowe, więc nie planowały aborcji.

Czytaj też:
Trybunał w Strasburgu wprost: Państwo nie ma obowiązku uznawać "trzeciej płci"
Czytaj też:
Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację "konkubinatów jednopłciowych"

Źródło: ordoiuris.pl
Czytaj także