Rekompensaty za stan wyjątkowy. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Rekompensaty za stan wyjątkowy. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Dodano: 2
Posłowie podczas głosowania w Sejmie
Posłowie podczas głosowania w Sejmie Źródło: PAP / Albert Zawada
Sejm odrzucił większość poprawek Senatu dot. rekompensaty za stan wyjątkowy.

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o rekompensacie za stan wyjątkowy, w tym m.in. te zakładające poszerzenie kategorii przedsiębiorców uprawnionych do jej otrzymania m.in. o przewoźników turystycznych i sprzedawców pamiątek oraz podwyższenie kwoty rekompensaty do 80% miesięcznego przychodu wnioskodawcy.

Posłowie odrzucili poprawki, zakładające rozszerzenie kręgu uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców: świadczących usługi w zakresie przewozu turystów, prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, a także zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek.

Opowiedzieli się przeciw podwyższeniu wysokości rekompensaty z 65% do 80% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z okresu trzech miesięcy (czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.). Przywrócili też obowiązek weryfikacji przez wojewodów danych zawartych we wniosku o rekompensatę, gdy jej kwota miałaby przekracza 65 tys. zł.

Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i redakcyjny.

Co zakłada ustawa o rekompensatach?

Ustawa zakłada, że o rekompensaty z budżetu państwa ze względu na wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym, mogą ubiegać się przedsiębiorcy i rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, organizatorzy turystyki, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, a także przedsiębiorcy zajmujący się dzierżawą i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego.

Dotyczy to terenu objętego stanem wyjątkowym, czyli w przygranicznym pasie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 – w lubelskim. Rekompensata ma przysługiwać za 30 dni trwania stanu wyjątkowego; w przypadku skrócenia bądź wydłużenia stanu wyjątkowego będzie proporcjonalnie zmniejszana lub zwiększana.

Rekompensaty mają być przyznawane przez wojewodów na wniosek, zawierający informację o przychodach we wskazanym okresie. Wojewoda jest obowiązany wydawać decyzje niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Przedsiębiorcy mogą się również ubiegać o odszkodowanie od Skarbu Państwa na wyrównanie z tytułu utraconych korzyści, które mogliby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń wynikających ze stanu wyjątkowego. Tym, którzy otrzymają rekompensaty, nie przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Czytaj też:
Co się dzieje na granicy? Viačorka: Jesteśmy o krok od strzelaniny
Czytaj też:
"Sytuacja absolutnie niedopuszczalna". Romanowski o stanie wyjątkowym
Czytaj też:
Straż Graniczna: Służby białoruskie rozdają migrantom mundury

Źródło: ISBnews
 2
Czytaj także