Liczba Polaków za granicą maleje. GUS podał dane

Liczba Polaków za granicą maleje. GUS podał dane

Dodano: 6
Polacy z biało-czerwonymi flagami, zdjęcie ilustracyjne
Polacy z biało-czerwonymi flagami, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
W końcu 2020 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,2 mln stałych mieszkańców naszego kraju. Oznacza to spadek o 176 tys. w porównaniu do 2019 r. – poinformował GUS.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w poniedziałek szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach).

"Szacuje się, że w 2020 r. liczba Polaków przebywających czasowo w innych krajach zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego. Wyniki wskazują, że spadek ten był większy niż w 2019 r. Zmniejszeniu uległa głównie liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, w pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. Spadek odnotowano w krajach pozaeuropejskich" – podał GUS.

Z opracowania wynika, że w końcu 2020 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,239 mln stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 176 tys. (7,3%) mniej niż w 2019 r. W Europie przebywało około 1,973 mln osób (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.), większość z nich – około 1,339 mln – przebywała w krajach członkowskich UE.

Które państwa wybierają Polacy?

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Holandii (135 tys.) oraz w Irlandii (114 tys.).

GUS podkreśla, że rok 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii – ich liczba zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2%). "Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2%)" – czytamy.

Z drugiej strony, stosunkowo niewielki spadek odnotowano we Włoszech i w Szwecji. Z kolei niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii oraz Niemczech – po 2 tys. w porównaniu do roku poprzedniego.

Większy wzrost dotyczył Holandii i Norwegii. Liczba czasowych emigrantów z Polski w tych krajach wzrosła o odpowiednio 10 tys. i 9 tys. osób. "W pozostałych krajach europejskich nie odnotowano zmian lub zmiany te były bardzo niewielkie" – poinformował GUS.

W komunikacie podkreślono, że wyniki pokazują przede wszystkim trend oraz kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako "twarde" dane, a jedynie jako wartości przybliżone.

Czytaj też:
Raport Migracyjny: 280 milionów migrantów na całym świecie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
 6
Czytaj także