KE proponuje 3,5 mld euro dla państw i organizacji przyjmujących uchodźców

KE proponuje 3,5 mld euro dla państw i organizacji przyjmujących uchodźców

Dodano: 
UE, zdjęcie ilustracyjne
UE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Komisja Europejska przedstawiła w środę wniosek legislacyjny w tej sprawie ws. dodatkowych środków dla państw i organizacji przyjmujących uchodźców.

Komisja Europejska proponuje zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu środków oraz dodatkowe wsparcie na poziomie 3,5 mld euro dla państw, władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyjmujących osoby przesiedlone w latach 2022- 2023, poinformowała Komisja. Przedstawiła dzisiaj wniosek legislacyjny w tej sprawie.

"Państwa członkowskie UE przyjęły miliony Ukraińców uciekających przed tą wojną, ale muszą również radzić sobie z jej skutkami gospodarczymi – na przykład dodatkowymi kosztami i trudnościami w łańcuchu dostaw. Przedstawiony dziś wniosek ma istotny cel humanitarny i gospodarczy: zwiększenie wsparcia UE dla osób przesiedlonych z Ukrainy oraz uproszczenie prac państw członkowskich w zakresie realizacji kluczowych projektów finansowanych przez UE, które obecnie mogą ulec opóźnieniu. Uczynimy to poprzez uproszczenie i uelastycznienie unijnych przepisów dotyczących polityki spójności, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami i dbając o cele Zielonego Ładu" – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśliła komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira, wnioski legislacyjne Komisji mają na celu zwiększenie pomocy i dodatkową elastyczność "w celu integracji obywateli państw trzecich i wspierania tych, którzy bezpośrednio nad tą integracją pracują".

Dodatkowe środki

Wniosek Komisji wskazuje, że płatności zaliczkowe zostaną zwiększone o dodatkowe 3,5 mld euro, które zostaną wypłacone w latach 2022 i 2023, co zapewni wszystkim państwom członkowskim szybką płynność finansową, co ma stanowić uzupełnienie 3,5 mld euro płatności zaliczkowych, dokonanych już w ramach REACT-EU od marca 2022 r.

Komisja zapowiedziała ponadto wprowadzenie możliwości współfinansowania przez UE na poziomie 100% środków, promujących społeczno-gospodarczą integrację obywateli państw trzecich w programach, zaplanowanych na lata 2021-2027. W połowie 2024 r. zaplanowano przegląd wydatkowania środków.

Jak ma działać mechanizm?

Zgodnie z propozycją KE, państwa członkowskie będą mogły podnieść kwotę uproszczonego kosztów na pokrycie podstawowych potrzeb uchodźców z 40 euro wprowadzonych przez CARE do 100 euro tygodniowo na osobę. Zwrot kosztów byłby możliwy przez okres do 26 tygodni (obecnie 13 tygodni).

W celu zaradzenia wyzwaniom związanym z migracją będą mogły być uruchamiane także środki z Funduszu Spójności.

Proponowany przez Komisję pakiet zakłada, że co najmniej 30 % środków uruchomionych w ramach przewidzianych mechanizmów elastyczności należy przeznaczyć na operacje zarządzane przez władze lokalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w społecznościach lokalnych, tak aby podmioty, które są obciążone w największym stopniu, otrzymały odpowiednie wsparcie.

Wydatki dotyczące wyzwań związanych z migracją będą mogły zostać zadeklarowane do zwrotu z mocą wsteczną, nawet jeśli konkretne działania zostały już zakończone, podano także.

Z programów unijnych mają być wspierane działania na rzecz uchodźców także poza zasięgiem geograficznym programu, ale w obrębie państwa członkowskiego.

Pakiet zakłada także, że projekty o wartości powyżej 1 mln euro (np. w sektorze budowlanym), wspierane w ramach programów na lata 2014-2020, które nie mogły zostać zrealizowane w terminie ze względu na wzrost cen oraz niedobór surowców i siły roboczej, mogą otrzymać wsparcie w ramach programów na lata 2021-2027.

Wprowadzona ma zostać także większa elastyczność dla państw członkowskich przy zamykaniu programów w celu maksymalizacji kwoty funduszy, które mogą uzyskać nawet w przypadku opóźnienia w realizacji.

Czytaj też:
Atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Jest komentarz papieża Franciszka

Źródło: ISBnews
Czytaj także