Sankcje UE wobec Rosji. Koniec odstępstw dla Polski i Niemiec

Sankcje UE wobec Rosji. Koniec odstępstw dla Polski i Niemiec

Dodano: 4
Rurociąg, zdjęcie ilustracyjne
Rurociąg, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / MARTIN DIVISEK
Rada UE przyjęła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Wraz z nim wygasa czasowe odstępstwo dla Polski i Niemiec na dostawy rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

– Nasze sankcje już teraz mocno odbijają się na rosyjskiej gospodarce i zdolności Kremla do finansowania agresji. Dzisiejszy pakiet zwiększa naszą presję na Rosję i machinę wojenną Putina. Zajmując się zapobieganiem obchodzenia sankcji, zwiększymy presję na Rosję, pozbawiając ją zasobów, których tak potrzebuje, aby prowadzić wojnę z Ukrainą – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Jeżeli mimo sankcji, dalsze ich obchodzenie będzie miało charakter znaczący i systemowy, UE będzie miała możliwość zastosowania wyjątkowych środków. Rada może podjąć decyzję o ograniczeniu sprzedaży, dostaw, transferu lub wywozu towarów i technologii, których wywóz do Rosji jest już zabroniony - w szczególności produktów i technologii wykorzystywanych do walki - do państw trzecich, których systemy powodują szczególnie wysokie ryzyko obejścia sankcji.

11. pakiet sankcji UE. Co zawiera?

W celu ograniczenia ryzyka obejścia sankcji decyzja Rady zakazuje tranzytu przez terytorium Rosji większej ilości towarów i technologii, eksportowanych z UE do krajów trzecich, które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju sektora obronności lub bezpieczeństwa, towarów i technologii stosowanych w przemyśle lotniczym lub kosmicznym oraz paliwo do silników odrzutowych i dodatki do paliw.

Rada dodała kolejne 87 podmiotów do listy podmiotów bezpośrednio wspierających kompleks militarno-przemysłowy Rosji w jej agresji na Ukrainę. Będą podlegać zaostrzonym ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania.

Na liście znajdują się cztery irańskie podmioty produkujące bezzałogowe statki powietrzne (drony) i dostarczające je do Rosji, inne podmioty z krajów trzecich zaangażowane w obchodzenie ograniczeń handlowych oraz niektóre rosyjskie podmioty zajmujące się opracowywaniem, produkcją i dostawą komponentów elektronicznych dla rosyjskiego wojska i kompleks przemysłowy.

Dłuższa lista zakazanych towarów i mediów

Ponadto decyzja rozszerza listę towarów podlegających ograniczeniom, które mogłyby przyczynić się do rozwoju technologicznego rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa, o: komponenty elektroniczne, materiały półprzewodnikowe, sprzęt do produkcji i testowania elektronicznych układów scalonych i płytek drukowanych, prekursory materiałów energetycznych i prekursory broni chemicznej, komponenty optyczne, przyrządy nawigacyjne, metale wykorzystywane w sektorze obronnym i sprzęt morski.

Rada rozszerzyła zawieszenie koncesji na nadawanie dla: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook i Katehon. Punkty te znajdują się pod stałą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywódców Federacji Rosyjskiej i były wykorzystywane przez to państwo do ciągłych i skoordynowanych działań propagandowych skierowanych do społeczeństwa obywatelskiego w UE i krajach sąsiednich, poważnie zniekształcając i manipulując faktami.

UE rozszerzyła zakaz transportu drogowego towarów do UE na przyczepy i naczepy zarejestrowane w Rosji, w tym przewożone ciężarówkami zarejestrowanymi poza Rosją.

Ponadto w związku z gwałtownym wzrostem oszukańczych praktyk stosowanych przez statki przewożące ropę naftową i produkty ropopochodne Rada postanowiła zakazać dostępu do portów i śluz w UE wszystkim statkom dokonującym przeładunków między statkami, jeżeli budzą podejrzenia, że statek narusza zakaz importu morskiej rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych do UE.

Ropa z Rosji. Wygasa wyjątek dla Polski i Niemiec

Wygaśnie czasowa derogacja przyznana Niemcom i Polsce na dostawy ropy naftowej z Rosji północnym odcinkiem ropociągu Przyjaźń. Jednak, jak podaje Rada, ropa pochodząca z Kazachstanu lub innego kraju trzeciego będzie mogła nadal być tranzytowana przez Rosję i importowana do UE ropociągiem Przyjaźń.

W konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2023 r. UE ponownie stanowczo potępiła agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, co stanowi oczywiste naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. UE powtórzyła również, że nadal jest zdecydowana utrzymywać i zwiększać zbiorową presję na Rosję, w tym za pomocą ewentualnych dalszych środków ograniczających.

Czytaj też:
UE zrobi wyjątek dla Węgier w nowych sankcjach wobec Rosji

Źródło: ISBnews
Czytaj także