KrajSąd Najwyższy uchylił częściowo uchwałę KRS

Sąd Najwyższy uchylił częściowo uchwałę KRS

Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie
Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie / Źródło: PAP / Leszek Szymański
Dodano
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła częściowo uchwałę KRS o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

SN uchylił zaskarżoną uchwałę częściowo w punkcie 1 oraz w punkcie 2 odnośnie do odwołujących się i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sąd Najwyższy uznał, że kontrola uchwał KRS przez Sąd Najwyższy musi być tak ukształtowana, aby zapewnić pełną skuteczność prawu Unii, zapewnić prawo do sądu oraz do efektywnej kontroli uchwał KRS.

Zdaniem SN, kontrola uchwał KRS powinna prowadzić do weryfikacji prowadzonego konkursu tak, by niezależnie od sposobu ukształtowania KRS, w wyniku konkursu, prezydentowi RP byli przedstawiani sędziowie o najwyższych kompetencjach, dorobku orzeczniczym, czy naukowym, stażu pracy oraz walorach etycznych.

Sąd Najwyższy uznał, że zaskarżona uchwała narusza prawo, albowiem Rada w toku postępowania nie rozpoznała wniosku o wyłączenie złożonego przez Przewodniczącego KRS od rozpoznania sprawy (art. 28 ust. 3 ustawy o KRS) oraz nie ustosunkowała się do mogącego powstać w związku z tym ewentualnego konfliktu interesów.

"Wzięto pod uwagę także okoliczność oceny dokonanej na podstawie opinii nie spełniających wymogów ustawy o ustroju sądów powszechnych i nie dokonano należycie oceny wszelkich okoliczności sprawy, co mogło w odbiorze obiektywnym zostać odebrane jako brak zachowania standardu niezawisłości i bezstronności" – czytamy w komunikacie biura prasowego SN.

Czytaj także:
Małgorzata Manowska powołana na stanowisko pierwszego prezesa SN

/ Źródło: Sąd Najwyższy

Czytaj także

Od północy z 10 na 11 lipca trwa cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę 12 lipca. Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także