Prezes PGE: Losy Warszawy są mi szczególnie bliskie

Prezes PGE: Losy Warszawy są mi szczególnie bliskie

Dodano: 
Prezes PGE Wojciech Dąbrowski Źródło:DoRzeczy.pl
– Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”, które są mottem tej nagrody miały dla mnie zawsze szczególną wartość. Wychowany zostałem w duchu patriotycznym i przekonaniu, że istota człowieczeństwa to także to jak odnośmy się do naszych przodków i historii – mówił po odebraniu nagrody "Strażnik Pamięci" prezes PGE Wojciech Dąbrowski. W kategorii "Mecenas" nagrodzono PGE za projekt "Tablice Pamięci".

Poniżej prezentujemy treść wystąpienia Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE.

Czuję się zaszczycony przyznanym tytułem Strażnika Pamięci. Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”, które są mottem tej nagrody miały dla mnie zawsze szczególną wartość.

Wychowany zostałem w duchu patriotycznym i przekonaniu, że istota człowieczeństwa to także to jak odnośmy się do naszych przodków i historii. Świadomość dziedzictwa poprzednich pokoleń i odpowiedzialności za pamięć o ich czynach wzmacnia poczucie więzi ze wspólnotą i miejscem, w którym żyjemy.

Jestem warszawiakiem od czwartego pokolenia i losy Warszawy są mi szczególnie bliskie. Od zawsze towarzyszyło mi silne poczucie więzi z moim miastem. Dodatkowo wzmacniane od dziecka świadomością wielkiej historii, która wydarzyła się na tych ulicach. Historii Warszawy „Zawsze niezwyciężonej” - „Semper invicta”. Ta żelazna dewiza została nadana miastu wraz z orderem Virtuti Militari 9 listopada 1939 r. decyzją naczelnego wodza gen. dyw. Władysława Sikorskiego „w uznaniu męstwa ludność Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu”. Już wtedy Warszawa i jej mieszkańcy zasługiwali na te słowa i ten order, a czekał ich jeszcze okrutny okres okupacji i bohaterska walka podczas Powstania Warszawskiego.

Po wyzwoleniu Warszawy w 1945 r. powracający do spustoszonego miasta mieszkańcy, spontanicznie upamiętniali miejsca, w których Niemcy dopuszczali się masowych mordów. Od lat 50. zaczęto umieszczać tablice pamiątkowe - płaskorzeźbę z piaskowca opartą na krzyżu maltańskim, które zaprojektował warszawski rzeźbiarz Karol Tchorek w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Stąd potoczna nazwa tablic pochodząca od nazwiska autora.

Tablice Tchorka znają wszyscy warszawiacy. Dla mnie były stałym elementem miasta - towarzyszyły mi od dzieciństwa. Z biegiem lat wiele osób zapomina co się na nich znajduje, a każda z nich to ogrom cierpień ludzkich, symbol tragedii jaką przeszła Warszawa i cała Polska podczas niemieckiej okupacji.

Czujemy się zobowiązani do opieki nad miejscami ważnymi dla historii Polski, a Tablice Tchorka to unikat na tle innych krajów dotkniętych II wojną światową. Dlatego projekt „Tablice Pamięci” oddaje hołd wszystkim mieszkańcom Warszawy okresu wojny: żołnierzom, uczestnikom konspiracji, harcerzom, powstańcom oraz ludności cywilnej.

Oddajemy hołd ludzkiej odwadze w nieludzkich czasach.

Miejsc poświęconych ofiarom egzekucji i walk powstańczych było w Warszawie ponad czterysta. Do dzisiaj zachowało się już zaledwie 167. Wraz ze zmieniającą sią architekturą Warszawy, odchodzą w zapomnienie miejsca kaźni Warszawiaków a pamięć o tych tragicznych czasach zaciera się.

Projekt „Tablice Pamięci”, przywraca tym pomnikom należną rangę na jaką zasługują, utrwala pamięć o ofiarach i przedstawia nieznaną – szczególnie turystom zagranicznym - historię miasta z czasów wojny. Nie możemy pozwolić, aby świadectwo tragicznych losów Warszawiaków zniknęło również z naszej pamięci.

Dlatego ważny jest również edukacyjny aspekt projektu. Obecni mieszkańcy Warszawy, młode pokolenie czy turyści często nie mają pojęcia o ogromie bestialstwa jaki dotknął Warszawę w czasie okupacji niemieckiej. Aby to zmienić umieszczamy na tablicach dodatkowe informacje w języku polskim i angielskim.

Z przekazem docieramy również przez aplikację mobilną oraz stronę internetową, na których znajdują się wszystkie materiały: mapa miejsc, zdjęcia oraz szczegółowe informacje na temat zdarzeń każdej z lokalizacji, podstrona ze stworzonymi materiałami edukacyjnymi, do których każdy ma dostęp. Nie zapominamy również o najmłodszych. W skierowanym do szkół projekcie „Miasto Pamięci” wzięło udział ok. 3 tys. uczniów z województwa mazowieckiego.

Planujemy także przywrócić przynajmniej wirtualnie te tablice, które zniknęły z warszawskiego krajobrazu na zawsze. Chcemy na stałe opiekować się tym dziedzictwem.

Jestem zaszczycony, że projekt „Tablice Pamięci” został wyróżniony tak prestiżową nagrodą w dziedzinie pamięci historycznej. Czuję też ogromną satysfakcję, że dzięki podjętym w projekcie działaniom wielu ludzi idąc warszawską ulicą zauważy mijaną tablicę Tchorka, przystanie na chwilę, zapozna się z treścią i pomyśli o bohaterach poległych za wolną Polskę.

Pamiętajmy o naszej historii i bądźmy strażnikami miejsc uświęconych krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny.

Czytaj też:
"Chcieliśmy podkreślać to, co wielkie i wspaniałe". Nagrody Strażnik Pamięci 2020 przyznane

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także