Ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady przyjęta przez Sejm. Mazurek: Młodzi mają energię do działania

Ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady przyjęta przez Sejm. Mazurek: Młodzi mają energię do działania

Dodano: 16
Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek
Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek
Sejm przyjął dziś projekt ustawy wzmacniającej rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 446 posłów. Inicjatorem projektu jest Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.

Projekt ustawy ustanawia możliwość powoływania młodzieżowych rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików wojewódzkich. Projekt znacząco umacnia także pozycję młodzieżowych rad gmin. Uproszczone zostały także zasady powoływania młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu. Teraz będą one mogły być tworzone z inicjatywy organu wykonawczego, 1/5 ustawowego składu organu stanowiącego oraz środowisk młodzieżowych. Wniosek w sprawie ich powołania będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu 3 miesięcy od daty jego złożenia. Zapobiegnie to blokowaniu inicjatyw dotyczących powoływania młodzieżowych rad poprzez ciągłe niepoddawanie ich pod głosowanie.

Młodzieżowe rady zyskają także szereg nowych kompetencji m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący JST, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży czy inicjowania własnych działań w tym zakresie.

– Wiem, że młodzi mają potrzebę i energię do działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Dlatego uznaliśmy za kluczowe, aby maksymalnie ułatwić zasady powoływania młodzieżowych rad oraz aby nadać im jeszcze szersze kompetencje – mówił Piotr Mazurek.

Projekt ustawy powstał w wyniku współpracy pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem - powołanego w 2019 roku pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwowymi i samorządowymi a środowiskami młodzieżowymi.

Czytaj też:
Mazurek: Młodzi ludzie są zdeterminowani, by przyszłość Polski była jak najlepsza

Źródło: DoRzeczy.pl / KPRM
+
 16
Czytaj także