Premier jedzie na ważne posiedzenie Rady Europejskiej

Premier jedzie na ważne posiedzenie Rady Europejskiej

Dodano: 
Mateusz Morawiecki, premier
Mateusz Morawiecki, premier Źródło:PAP / Radek Pietruszka
21 i 22 października premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

Agenda spotkania obejmie następujące zagadnienia – walkę z pandemią COVID 19, agendę cyfrową, podwyżki cen energii, politykę migracyjną oraz politykę handlową. Przywódcy UE omówią też stan przygotowań do Szczytu ASEM w dniach 25–26 listopada 2021 r. oraz Szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniu 15 grudnia 2021 r. Rozmowy będą także dotyczyć podsumowania działań przed posiedzeniem COP26 w sprawie zmiany klimatu w Glasgow i COP15 w sprawie różnorodności biologicznej w Kunming. RE przyjmie konkluzje.

Koordynacja działań unijnych w związku z COVID 19

Koordynacja działań UE w związku z COVID19 jest stałym punktem agendy liderów. Podczas październikowego spotkania, RE podsumuje sytuację epidemiologiczną, postęp w procesie szczepień oraz działania koordynacyjne w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

W ocenie Polski, należy podjąć działania mające na celu ograniczenie rozpowszechniania fake – newsów i dezinformacji dotyczących szczepionek. Jednocześnie należy kontynuować kampanie informacyjne i edukacyjne promujące bezpieczeństwo szczepionek i zachęcające do szczepień.

Ponadto w temacie skoordynowanego podejścia do swobody przepływu osób oraz wjazdu do UE, powinniśmy zachęcać państwa trzecie do przystąpienia do systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19 (DCC) – na zasadzie wzajemnego uznawania. Polska popiera międzynarodową współpracę w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem i solidarności w celu zapewnienia równego dostępu do szczepionek dla wszystkich.

W odniesieniu do działań podejmowanych w celu wzmocnienia zdolności UE do reagowania na przyszłe kryzysy, Polska wspiera utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA). Ma on stanowić nowy organ odpowiedzialny za opracowanie długoterminowej strategii oceny mocy produkcyjnych, ukierunkowanych inwestycji i reagowania na wyzwania związane z „wąskimi gardłami” w łańcuchu dostaw.

Wymiar cyfrowy

Rada Europejska dokona przeglądu postępów w pracach nad agendą cyfrową oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na spotkaniu poruszony zostanie też temat prac nad kompasem cyfrowym na 2030 r. Dokument wskazuje cele udanej transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.

Polska akcentuje, iż cyfryzacja jest kluczowa dla odbudowy i dalszego rozwoju gospodarczego UE. Negatywne zjawiska cyfrowe, w tym przede wszystkim ataki cyfrowe wymierzone w Unię Europejską, wymagają skutecznego i skonsolidowanego podejścia.

Podwyżki cen energii

W ocenie Polski, Komisja Europejska (KE) powinna poszukiwać długoterminowych rozwiązań problemu dotyczących wahań cen gazu, mając szczególnie na względzie potrzebę wsparcia najbardziej wrażliwych odbiorców gospodarstw domowych. Polska będzie zachęcać KE do wykorzystania przepisów dotyczących energii i konkurencji celem zweryfikowania potencjalnych manipulacji rynkiem przez głównych dostawców gazu w 2021 r.

Polityka migracyjna

Liderzy podczas spotkania ocenią też realizację konkluzji RE z zakresu polityki migracyjnej z czerwca 2021 r. Polska wspiera rozwój i wzmocnienie holistycznego podejścia do zarządzania migracją i azylem, z uwzględnieniem zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej, w celu zapewnienia większej skuteczności działań UE i państw członkowskich.

Ostatnie wydarzenia na granicach zewnętrznych UE wyraźnie wskazują, że UE nie jest odpowiednio zabezpieczona przed atakami hybrydowymi, wykorzystującymi migrację jako instrument połączony z działaniami dezinformacyjnymi.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego, 15 grudnia br.

Partnerstwo Wschodnie to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 r., podczas prezydencji czeskiej. Partnerstwo Wschodnie ma pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą z 6 partnerskimi krajami Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Szczyt ASEM. Dialog Azja-Europa, 25-26 listopada 2021r.

Szczyt ASEM to spotkania państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, członków ASEAN: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia (państwa założycielskie), Wietnam, Laos i Mjanma i Kambodża. Są to cykliczne spotkania, odbywające się co 2 lata. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Bangkoku w dniach 1-2 marca 1996 r. Dialog w ich ramach jest prowadzony na zasadach równoprawnego partnerstwa i obejmuje 3 grupy zagadnień: kwestie polityczne, ekonomiczno-finansowe i kulturalno-intelektualne.

Czytaj też:
Prof. Legutko: Unia Europejska coraz bardziej stacza się w bezprawie
Czytaj też:
Waszczykowski o Parlamencie Europejskim: Amok, festiwal szaleństw ideologicznych

Źródło: gov.pl
Czytaj także