Prezydent podpisał ustawę ws. maksymalnej ceny węgla

Prezydent podpisał ustawę ws. maksymalnej ceny węgla

Dodano: 17
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: PAP / Rafał Guz
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na poziomie 996,60 zł – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż odbiorcom ww. paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Przez gospodarstwo domowe ustawa rozumie gospodarstwo, którego głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym, podano także.

Rekompensaty

Rekompensaty będą przysługiwały także w przypadku sprzedaży w/w paliw stałych wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. Ustawa przewiduje, iż maksymalna ilość węgla, za którą przedsiębiorca może uzyskać rekompensatę, wynosi 3 tony dla jednego gospodarstwa domowego. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Osoby, które zechcą zakupić węgiel po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, będą zobowiązane do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości zakupionego już węgla oraz udokumentowania faktu, że pod adresem budynku, znajduje się źródło spalania paliw stałych.

Analogiczne wymogi ustawa nakłada na osobę działającą w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, nabywającą paliwa stałe dla tej wspólnoty lub spółdzielni. Wzory oświadczeń składanych w tym zakresie przedsiębiorcy sprzedającemu paliwo stałe określają załączniki do ustawy. Rekompensata będzie wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

Co jeszcze zmienia ustawa?

Rekompensaty wypłacane będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Fundusz Wypłaty Różnicy zostanie w 2022 r. zasilony kwotą 3 mld zł, pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, wprowadzając zmiany w zakresie sposobu obliczania zwiększenia rekompensat wypłacanych na jej podstawie w przypadku powstania nadwyżki przeznaczonych na ten cel środków oraz zmiany dotyczące sposobu wykonania przez podmiot, który uzyskał rekompensatę, obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

Problem z węglem

Mimo, że Polska jest potentatem węglowym, w wyniki decyzji rządu, polskie elektrownie już niebawem mogą zacząć kupować ten surowiec z zagranicy. Jego ceny, w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, wynoszą nawet 400 dolarów za tonę. Polski węgiel także jest coraz trudniej dostępny i coraz droższy.

Na tym jednak nie koniec polskich problemów. Występują bowiem przestoje w systemie energetycznym. Wyłączono m.in. blok w elektrowni Kozienice.

„Sytuacja ta spowodowana jest istotnym wzrostem produkcji energii wynikającym ze znacznie wyższego niż planowane zapotrzebowania Krajowego Systemu Energetycznego” – przekazała Enea, do której należy B11.

Problemy ma też Tauron – z powodu chwilowego spadku mocy jednego ze swoich bloków. W weekend przeprowadzony ma być natomiast remont bloku w elektrowni Turów.

Rekordowe ceny prądu

Tylko w czwartek cena prądu z opcją dostawy na rok 2023 na Towarowej Giełdzie Energii przekroczyła 1500 zł za MWh. Już w poniedziałek 4 lipca prąd w Polsce był najdroższy w całej Unii Europejskiej. Na tzw. Rynku Bilansującym cena wyniosła blisko 2500 zł za MWh – dokładnie 2487,24 zł/MWh.

Komentatorzy ekonomiczni nie ukrywają, że mimo iż ceny osiągnęły rekordowy poziom, to na tym nie koniec.

Polskie Sieci Energetyczne twierdzą, że „do wzrostu cen mogły przyczynić się m.in. dwie poważne awarie dużych jednostek wytwórczych”. – W efekcie dostępna dla operatora rezerwa w godz. 19 w poniedziałek nie była wystarczająca – mówią przedstawiciele spółki w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Czytaj też:
Doradca prezydenta: Jesteśmy przymuszani przez UE, by zamykać sektor wydobywczy w Polsce
Czytaj też:
Ceny prądu znów w górę? Do URE trafiły wnioski o podwyżki

Źródło: Twitter
Czytaj także