Posiedzenie Sejmu. Na agendzie m.in. aborcja, mObywatel i projekty finansowe

Posiedzenie Sejmu. Na agendzie m.in. aborcja, mObywatel i projekty finansowe

Dodano: 
Siedziba Sejmu RP w Warszawie
Siedziba Sejmu RP w Warszawie Źródło:PAP / Albert Zawada
We wtorek rozpoczyna się 73 posiedzenie Sejmu. Prace potrwają trzy dni. Na agendzie m.in. tematy: aborcji, funduszy inwestycyjnych, podatku VAT i postępowania karnego.

Pierwszego dnia przedmiotem prac parlamentu będą m.in. sprawozdania o:

 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych,
 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym
 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.

Wraca aborcja

Na godzinę 19:15 zostało zaplanowane pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z Regulaminem posłowie wysłuchają 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń przedstawicieli kół sejmowych.

Ustawy finansowe

Z kolei w harmonogramie prac Sejmu na środę widnieje punkt dotyczący sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zmiana Regulaminu Sejmu, mObywatel

Ponadto, w środę odbędzie się pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP oraz rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. 1,5-godzinną dyskusję zaplanowano w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o aplikacji mObywatel.

PPK i ustawa o VAT

W czwartek przedmiotem prac będzie „Rządowy dokument: »Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian« oraz ze stanowiskiem Komisji”. Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Głosowania

W czwartek o godzinie 17.00 ma się rozpocząć blok głosowań, w którym posłowie rozstrzygną m.in. wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o następujące punkty:

 • informacja premiera w sprawie aktualnej sytuacji finansów publicznych w związku z rosnącą inflacją, długiem publicznym oraz wydatkami budżetu państwa,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1323),
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1094),
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1091),
 • informacja premiera w sprawie przedstawienia stanowiska rządu na planowane posiedzenie Rady Unii Europejskiej 6 grudnia 2022 r. w sprawie praworządności, podatków federalnych i nowych zasobów własnych UE,
 • sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach,
 • sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj też:
Nowy ban dla Polski? Komisja Europejska czeka na głosowanie ws. wiatraków
Czytaj też:
Konfederacja: Próbujemy powstrzymać ustawę o inwigilacji i szpiegowaniu Polaków

Źródło: Sejm.gov / wprot.pl
Czytaj także