Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Posłowie PiS i Konfederacji wyjęli karty do głosowania

Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Posłowie PiS i Konfederacji wyjęli karty do głosowania

Dodano: 
Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło: Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu
Sejm przyjął zgłoszony przez posłów KO projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który rozszerza możliwość głosownia korespondencyjnego na wszystkich wyborców.

Za nowelą głosowało 223 posłów, przeciw było siedmiu, wstrzymała się jedna osoba. Karty do głosowania wyjęła zdecydowana większość posłów PiS i Konfederacji.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości, a następnie wprowadził kilkanaście poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.

twitter

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego

Nowelizacja Kodeksu wyborczego rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców – zarówno w kraju, jak i za granicą.

W wyborach samorządowych korespondencyjnie będą mogli głosować jedynie wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat.

Zgodnie z nowelizacją, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu i w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne w kraju i za granicą

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca będzie mógł zgłosić komisarzowi wyborczemu, a za granicą konsulowi do 13 dnia przed dniem wyborów. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, zostanie umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju (obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, mają być komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju).

Obwodowe komisje wyborcze będące komisjami dla celów głosowania korespondencyjnego (w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów prezydenta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego), ustalając wyniki głosowania w obwodzie będą uwzględniać również głosy oddane korespondencyjnie.

Obwodowa komisja wyborcza będzie ustalać również liczbę wysłanych pakietów wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych. Jeżeli koperta na kartę do głosowania nie będzie zaklejona, koperty na kartę do głosowania nie będą wrzucane do urny, a karty nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.

Czytaj też:
Rewolucja wyborcza w Polsce. Trwają prace nad możliwością głosowania przez telefon

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także