KrajNaciski na kandydatów do Sądu Najwyższego? "Złożono mi propozycję"

Naciski na kandydatów do Sądu Najwyższego? "Złożono mi propozycję"

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Dodano 105
Już wkrótce ruszą przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego. Okazuje się jednak, że niektórzy z nich poddawani są środowiskowej presji.

Według listy Krajowej Rady Sądownictwa do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zgłosiło się 30 kandydatów, Izby Dyscyplinarnej SN – 92, Izby Karnej SN – 7, a Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN – 65.

Wśród kandydatów do Sądu Najwyższego jest m.in. 34 adwokatów, 45 radców prawnych oraz 10 notariuszy. Okazuje się, że niektórzy z nich są poddawani presji środowiskowej. Wszystko po to, aby zrezygnowali z kandydowania do Sądu Najwyższego. Co ważne, do tej pory z kandydowania do SN zrezygnowało już 11 osób, w tym jedna radczyni prawna kandydująca do Izby Dyscyplinarnej SN.

"Podejmowanie uchwał mających wpłynąć na nas, jest bezprawne"

Przypomnijmy, że niedawno prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zwróciło się z apelem do radców, którzy chcieli znaleźć się w Sądzie Najwyższym, o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów SN. W stanowisku stwierdzono m.in., że "ubieganie się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców prawnych".

– W tym stanowisku nie ma oczywiście żadnego uzasadnienia, dlaczego jest to "oczywista oczywistość". Podejmowanie uchwał mających wpłynąć na nas, jest bezprawne i nie bardzo przystoi do zawodu zaufania publicznego, którego władze, przynajmniej oficjalnie, powinny uszanować system prawny, jaki obowiązuje i nie został w żaden sposób wzruszony – mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl adw. Sławomir Zdunek, jeden z kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Forma wpływania na kandydatów do Sądu Najwyższego jest różna. Jeden z nich został np. odwołany z funkcji kierownika szkoleń aplikantów adwokackich. – Mi też złożono podobną propozycję, abym zrezygnował ze swoich funkcji, ale stwierdziłem, że nie widzę ku temu podstaw. Zapowiedziano mi jednak, że jeśli tego nie zrobię, to sprawa odwołania mnie z pełnionych funkcji będzie rozpatrywana w najbliższą środę na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej. Być może jest to związane ze zbliżającymi się przesłuchaniami do SN – wyjaśnia adw. Sławomir Zdunek.

Według relacji Sławomira Zdunka, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przedstawił mu stanowisko prezydium ORA, z którego wynika, że jednogłośnie żąda się od niego dymisji z pełnionej funkcji samorządowej – przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie. – Jedyną wskazaną mi podstawą mojej dymisji ma być to, że legitymizuję niekonstytucyjne uregulowania prawne w oparciu, o które przeprowadzany jest aktualny nabór na stanowiska Sędziów Sądu Najwyższego, a także, że sprzeniewierzyłem się dotychczas prezentowanemu przez ORA w podejmowanych uchwałach stanowisku ORA w Warszawie odnośnie zmian przeprowadzanych w sądownictwie w Polsce – mówi.

"Jestem przeciwny wszelkim próbom nacisku na decyzje kandydatów na Sędziów Sądu Najwyższego"

Adw. Sławomir Zdunek postanowił zwrócić się o pomoc w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Amnesty International, a także o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

"Dziekan Mikołaj Pietrzak zapewnił mnie, że jest bardzo zadowolony z dotychczasowego pełnienia przeze mnie funkcji Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wynika z powyższego, że ww. stanowisko dziekana (i członków prezydium ORA) wynika jedynie z motywacji natury politycznej i nie ma żadnego merytorycznego, znajdującego oparcie w przepisach prawa i zasadach etyki adwokackiej, racjonalnego uzasadnienia (...) działanie takie, jak powyżej uważam za naruszenie moich praw zarówno zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak też w stosownych aktach prawa międzynarodowego (...) Jestem przeciwny wszelkim próbom nacisku na decyzje kandydatów na Sędziów Sądu Najwyższego, zarówno bezpośrednim, jak w moim przypadku, jak też pośrednio, poprzez krytykowanie we wszelkich formach zarówno osób kandydatów jak też samego faktu kandydowania do poszczególnych Izb Sądu Najwyższego" – czytamy we fragmencie pisma, jakie złożył dziś w biurze RPO i HFPC.

– Chciałem zobaczyć, jak organizacje, które mają działać w interesie praw obywatela i człowieka, a jednocześnie wspierające przeciwników reformy sądownictwa, zareagują na sytuację, w której kandydat do Sądu Najwyższego jest szykanowany – tłumaczy w rozmowie z DoRzeczy.pl.

"Liczyłem na zdrowy rozsądek koleżanek i kolegów"

Sławomir Zdunek przekonuje też, że chociaż spodziewał się ewentualnych nacisków, to jednak liczył, że do takiej sytuacji nie dojdzie. – Spodziewałem się takiej reakcji, gdy składałem wniosek. Nie przypuszczałem jednak, że ona nastąpi, bo liczyłem na zdrowy rozsądek koleżanek i kolegów. Przypuszczam, że Naczelna Rada Adwokacka może chcieć przyjąć uchwałę podobnej treści, jak Krajowa Izba Radców Prawna. W mojej ocenie działalność samorządowa nie ma niczego wspólnego z kandydowaniem do SN, a z dotychczasowego stanowiska przedstawicieli władz Adwokatury nie wynikają żadne przesłanki przemawiające przeciwko kandydowaniu – stwierdził.

– Niektórym nadgorliwym działaczom Okręgowych Rad Adwokackich tak się jednak spieszy, że nie chcą nawet poznać decyzji podjętych w tej kwestii na nadzwyczajnym posiedzeniu NRA w dniu 29 sierpnia 2018r., w którym mam nadzieję, że będę mógł wziąć udział – dodał Zdunek.

/ Źródło: DoRzeczy.pl
/ kga
 105
 • cogito-ergo-sum IP
  „ważny” głos (czyli … ŚCIEMA) dzisiejszych „sędziów” niemieckich nt. praworządności -- chociażby tutaj:
  https://dorzeczy.pl/kraj/59611/Niemieccy-sedziowie-wzywaja-Merkel-aby-poparla-Bruksele-w-sporze-z-Polska.html
  No, ale może też warto coś powiedzieć o NIEMIECKIEJ „NADZWYCZAJNEJ KAŚCIE” -- wg źródeł … niemieckich -- np. tutaj:
  http://www.dw.com/pl/resort-sprawiedliwo%C5%9Bci-m%C5%82odej-rfn-po%C5%82owa-kadry-kierowniczej-to-nazi%C5%9Bci/a-36008430

  z raporu dzisiejszego min, sprawiedliwości RFN wynika, że aż ponad 50 % personelu powojennego MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI NRF to byli ... członkowie NSDAP! Prawdopodobnie (inne źródła niemieckie!), to było w rzeczywistości ponad 70 % personelu … Tak budowano w powojennych Niemczech demokrację i praworządność -- robili to działacze nazistowscy hitlerowskiej III Rzeszy! Jak widzimy z zachowania dzisiejszych aparatczyków wymiaru sprawiedliwości RFN korzenie te wychodzą na jaw coraz częściej! A usiłuje nam się wmówić, ze Niemcy się rozliczyły z NAZIZMU i LUDOBÓJSTWA! Wiemy doskonale, że NIE ZROBIŁY TEGO ANI W WYMIARZE MORALNYM ANI W WYMIARZE FINANSOWYM!
  czytamy m.in.: „Jak wynika z raportu, odsetek byłych członków NSDAP w okresie 1949/1950 do 1973 wynosił w przypadku kadry kierowniczej ponad 50 proc., a w niektórych departamentach ministerstwa okresowo nawet ponad 70 proc. Ponadto co piąty ze 107 prawników zajmujących kierownicze stanowiska w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości należał kiedyś do SA, 16 proc. pracowało niegdyś w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeszy.
  Sabotaż demokracji?
  Naukowcy stwierdzili, że taka personalna kontynuacja miała fatalny wpływ na pracę ministerstwa sprawiedliwości w młodej niemieckiej demokracji. Obciążała ona demokratyczny nowy start, utrudniała go i opóźniała. Wiele ustaw tylko powierzchownie zdenazyfikowano, co doprowadziło do tego, że do dziś niektóre ustawy zawierają sformułowania i idee pochodzące z czasów hitlerowskich jak np. kontrowersyjny areszt dla młodocianych (Jugendarrest).”


  ważny głos (czyli … ŚCIEMA) „sędziów” niemieckich -- warto coś powiedzieć o NIEMIECKIEJ „NADZWYCZAJNEJ KAŚCIE” -- wg źródeł … niemieckich -- np. tutaj (DW):
  http://www.dw.com/pl/resort-sprawiedliwo%C5%9Bci-m%C5%82odej-rfn-po%C5%82owa-kadry-kierowniczej-to-nazi%C5%9Bci/a-36008430
  z raportu wynika, że aż ponad 50 % personelu powojennego MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI NRF to byli ... członkowie NSDAP! Prawdopodobnie (inne źródła niemieckie!), to było w rzeczywistości ponad 70 % personelu … Tak budowano w powojennych Niemczech demokrację i praworządność -- robili to działacze nazistowscy hitlerowskiej III Rzeszy! Jak widzimy z zachowania dzisiejszych aparatczyków wymiaru sprawiedliwości RFN korzenie te wychodzą na jaw coraz częściej! A usiłuje nam się wmówić, ze Niemcy się rozliczyły z NAZIZMU i LUDOBÓJSTWA! Wiemy doskonale, że NIE ZROBIŁY TEGO ANI W WYMIARZE MORALNYM ANI W WYMIARZE FINANSOWYM!
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • Hitler był lewakiem IP
   Do lewackich sędziów - szantaż jest w Polsce karany. Będziecie siedzieć.
   Dodaj odpowiedź 8 7
     Odpowiedzi: 0
   • piśor IP
    **PiS powinien spokojnie przygotować DELEGALIZACJĘ stronnictwa pruskiego - czyli PO. Zacząć trzeba od delegalizacji ewidentnie przestępczych stowarzyszeń sędziowskich, które są zarzewiem jawnego buntu przeciw prawu i strukturom państwa oraz elementem pozbawienia samych sędziów ich konstytucyjnej niezawisłości - poprzez wywieranie nacisku środowiskowego i nawet jawne szantażowanie..............................................W obronie sędziów-przestępców oraz ich przestępczych organizacji oczywiście stanie PO i to powinien być element od którego zacznie się DELEGALIZACJA totalnych.**
    Dodaj odpowiedź 28 15
      Odpowiedzi: 1
    • Piotr IP
     Pisobolszewia kiedyś upadnie .
     Dodaj odpowiedź 25 39
       Odpowiedzi: 3
     • Malyy IP
      We wrześniu polskie sądownictwo będzie postrzegane dokładnie tak samo jak sądownictwo
      Białorusi czy Rosji
      Dodaj odpowiedź 24 34
        Odpowiedzi: 1
      • realista IP
       Karierowicz, którego przy takiej postawie moralnej powinno się wyrzucić z palestry, jeszcze czuje się "szykanowany"? Żenujące ... A w ogóle to te "naciski na kandydatów" to skamlenie jednego PiS-owskiego aparatczyka gotowego na etacik w SN
       Dodaj odpowiedź 20 39
         Odpowiedzi: 0
       • Komunikat KRS IP
        Krajowa Rada Sądownictwa / Aktualności / 2018 / sierpień / Komunikat prasowy Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

        Komunikat prasowy Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
        Z rozczarowaniem przyjąłem informację o rekomendacji zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) dotyczącej zawieszenia Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. W mojej ocenie, dotychczasowa, zaledwie czteromiesięczna działalność nowego składu Rady nie uzasadnia podejmowania tak drastycznych środków.

        Członkostwo w ENCJ, którą w 2004 r. zakładaliśmy wspólnie z naszymi zagranicznymi partnerami, ma przede wszystkim charakter prestiżowy, a organizacja ta jest dodatkowym forum współpracy międzynarodowej. Udział w pracach ENCJ nie ma jednak bezpośredniego znaczenia dla działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wpływa również w żaden sposób na codzienną pracę sądów. Aktywne członkostwo w tej organizacji nie uchroniło polskiego sądownictwa przed nieefektywnością i przewlekłością, nie doprowadziło również do postulowanej powszechnie reformy wymiaru sprawiedliwości. W tym sensie, ewentualne zawieszenie Rady w prawach członka ENCJ, a nawet wykluczenie z tej organizacji nie zaszkodzi polskiemu sądownictwu.

        Krajowa Rada Sądownictwa jest otwarta na dialog z jej zagranicznymi partnerami, jest również gotowa do prowadzenia rzetelnej debaty o stanie sądownictwa w Polsce i innych państwach.

        Przewodniczący
        Krajowej Rady Sądownictwa
        sędzia Leszek Mazur
        Dodaj odpowiedź 17 5
          Odpowiedzi: 1
        • I dobrze! IP
         Zawiśli rezygnują.
         Dodaj odpowiedź 13 5
           Odpowiedzi: 0
         • konserwatywny_radykał IP
          **PiS powinien spokojnie przygotować się do delegalizacji ewidentnie przestępczych stowarzyszeń sędziowskich, które są zarzewiem jawnego buntu przeciw prawu i strukturom państwa oraz elementem pozbawienia samych sędziów ich konstytucyjnej niezawisłości - poprzez wywieranie nacisku środowiskowego i nawet jawne szantażowanie..................
          Dodaj odpowiedź 25 17
            Odpowiedzi: 0
          • Zdychaćbolszewickiebydło IP
           Duraczówka trzyma się twardo.A może by tak użyć ich zamierzchłych metod stawiania do pionu,np:miażdżenie jaj szufladą,a babkom kazać siedzieć całą noc na nodze od stołka.
           Wiem,wiem.Zaraz przeczytam,barbarzyńco i taki tam inny.Ale te metody przecież,są im tak bliskie,po kądzieli.
           Dodaj odpowiedź 28 6
             Odpowiedzi: 1
           • Stefan IP
            Zdunek nie daj się zastraszyć
            Dodaj odpowiedź 31 9
              Odpowiedzi: 0
            • ggggg IP
             Na łamistrajków zawsze są naciski. Takie jest odwieczne prawo natury. Każdy może to oceniać po swojemu.
             Dodaj odpowiedź 9 23
               Odpowiedzi: 0
             • Tom Wie IP
              Ale to co Do Rzeszy znalazla tylko jednego kolabaranta????
              Zawsze znajdzie się ich więcej.

              Co to za sędzia co legalizuje łamanie konstytucji. Drugi Kryże , eks komuch na usługach PISu.
              Dodaj odpowiedź 12 27
                Odpowiedzi: 1
              • Ja chce do Izby Dyscyplinarnej - menel IP
               .... to ile tam za frajer daja ?
               Dodaj odpowiedź 7 1
                 Odpowiedzi: 1
               • terazKja IP
                Haha. Tak jak za PRL był usłużny sędzia komunista Kryże i usłużny prokurator Piotrowicz tak i teraz znajdą się chętni do współpracy.

                Jak sędzia mówi , że wymiana kadrowa jest reformą to wiadome są jego poglądy polityczne.
                Dodaj odpowiedź 10 8
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także