ABW prowadzi śledztwo ws. fundacji Kozłowskiej i spółki Kramka

ABW prowadzi śledztwo ws. fundacji Kozłowskiej i spółki Kramka

Dodano: 33
Ludmiła Kozłowska
Ludmiła Kozłowska Źródło: Andrzej Hulimka /REPORTER
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo ws. działalności Fundacji Otwarty Dialog oraz kierowanej przez Bartosza Kramka spółki SILK ROAD Biuro Analiz i Informacji.

Jak poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledztwo wszczęła prokuratura na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która przeprowadziła kontrolę skarbową w FOD.

W trakcie kontroli ustalono, że dane darczyńców Fundacji Otwarty Dialog zawarte w oficjalnej dokumentacji nie odpowiadają rzeczywistości. Zgodnie z dokumentami Fundacji większość środków wpłacanych na FOD pochodziła od osób zasiadających we władzach Fundacji lub powiązanych z nimi osób i podmiotów. Kontrola wykazała natomiast, że środki wpłacane na FOD pochodzić mogą z innych źródeł. Ustalenia KAS wskazują, że spółka Bartosza Kramka SILK ROAD, wpłacająca środki na FOD, otrzymywała wpłaty od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wirtualnych biurach w Wielkiej Brytanii. Na jej konto trafiły środki w kwotach: 1,27 mln dolarów, a także 64 tys. euro. Właścicielami podmiotów przekazujących wskazane pieniądze były spółki zarejestrowane na Seszelach, Belize i w Panamie. Wśród tych przedsiębiorstw są firmy znajdujące się w dokumentacji dotyczącej tzw. afery "Panama Papers". Z informacji KAS wynika, że środki spółka SILK ROAD przekazywała na FOD.

W ocenie KAS charakter transferów pieniężnych wskazuje, iż przekazywane środki pieniężne, których ostatecznym adresatem była FOD, mogą mieć przestępcze pochodzenie. Wskazywać na to może m.in.: duża łączna wartość przekazów pieniężnych, pochodzenie od bliżej nieznanych podmiotów prawa handlowego, przelewy od podmiotów zagranicznych utrudniające potencjalną kontrolę, przekazywanie pieniędzy w małych kwotach, by unikać procedur kontrolnych wymaganych prawem, przekazywanie stosunkowo dużych sum przez osoby bezpośrednio związane z Fundacją, co nie znajduje uzasadnienia w ich sytuacji majątkowej.

Wskazane powyżej ustalenia uzasadniają potrzebę wszczęcia śledztwa oraz przeprowadzenia szeregu czynności przez instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy. KAS w zawiadomieniu wskazuje na możliwość popełnienia czynów opisanych w art. 299 Kodeksu Karnego. Krajowa Administracja Skarbowa informuje również w zawiadomieniu, że w toku kontroli skarbowej przeprowadzonej przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy ustaliła, że FOD dokonała szeregu działań sprzecznych z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia kontroli skutkować będą naliczeniem zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych. W oparciu o ustalenia kontroli Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wszczął dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w art. 56 ust. 1 kks w zw. z art. 61 ust. 1 kks., tj. złożenie organowi podatkowemu deklaracji lub oświadczenia, podającego nieprawdę lub zatajenie prawdy, a także nierzetelnego prowadzenia ksiąg finansowych. Za popełnienie tych czynów grozi kara wysokiej grzywny.

Kontrola Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi dotyczyła rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 rok.

Czytaj też:
Kramek: Liczę się z tym, że przyjdą i po mnie

Źródło: Centrum Prasowe PAP
 33
Czytaj także