KrajWażne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi TSUE?

Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi TSUE?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Źródło: PAP / JULIEN WARNAND
Dodano 144
Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że przepisy o wyborze przez Sejm spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa są konstytucyjne. Co to oznacza? Orzeczenie powinno zakończyć debatę o "konstytucyjności" wyboru członków KRS. Co ważne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi uwzględnić orzeczenie polskiego TK.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o wyborze przez Sejm spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa są konstytucyjne, natomiast przepis umożliwiający odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS dotyczących wyłaniania kandydatów na sędziów SN jest niekonstytucyjny.

Trybunał orzekał w składzie: Julia Przyłębska - przewodnicząca, Justyn Piskorski - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski i Andrzej Zielonacki. Co ważne, wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozpatrywanie sprawy w pełnym składzie sędziowskim był bezzasadny, ponieważ taki wniosek mogą zgłosić jedynie sędziowie zasiadający w składzie orzekającym. Zresztą i tu Adam Bodnar wykazał się niekonsekwencją, ponieważ wcześniej zgłosił prośbę o wyłączenie sędziego Piskorskiego, ale w sprawie "kary łącznej" (K 16/16 z 4 lipca 2018 r.) nie zgłaszał o wyłącznie sędziego Piskorskiego.

Dzisiejszy wyrok ma znaczenie również z innego powodu. Konstytucja jest bowiem ponad prawem europejskim, a zatem decyzja TSUE, która ma zapaść w maju, nie może być wiążąca, bo dotyczy badania przepisów o funkcjonowaniu UE. Takie stanowisko zostało już potwierdzone przez inne sądy konstytucyjne w krajach UE.

"Tożsamość konstytucyjna pozostaje sferą regulacji konstytucyjnej wolnej od ingerencji prawa europejskiego. Tylko tak rozumiana – notabene ograniczona jednak, a w każdym razie nie pojmowana bezwzględnie – zasada przychylności procesowi integracji europejskiej, nie przesłaniająca w szczególności zasady subsydiarności i zasady nienaruszalności jądra konstytucji państwa członkowskiego, może iść ręka w rękę z konstytucyjnymi gwarancjami tożsamości narodowej, od lat obecnymi przecież w europejskiej przestrzeni prawnej i będącymi warunkiem sine qua non funkcjonowania Unii Europejskiej jako związku suwerennych państw" – orzekł Niemiecki Sąd Konstytucyjny.

NSK podkreślił też, że przysługuje mu "w dalszym ciągu kompetencja do stania na straży nienaruszalnego jądra niemieckiej treści konstytucyjnej. Nie może ona zostać wypaczona przez udział RFN w integracji europejskiej".

Podobnie sprawę widział czeski sąd konstytucyjny, który w 2006 roku podkreślił, że "powierzenie Wspólnocie części kompetencji organów Republiki Czeskiej stosownie do art. 10a Konstytucji54 ma charakter warunkowy". "Właściwym podmiotem suwerenności i wynikających z niej kompetencji pozostaje bowiem Republika Czeska, której suwerenność opiera się na art. 1 ust. 1 Konstytucji55. Warunkowy charakter powierzenia kompetencji przejawia się na dwóch płaszczyznach: formalnej i materialnej. Pierwsza z nich dotyczy poszczególnych władczych atrybutów suwerenności państwowej, a druga dotyczy merytorycznych aspektów wykonywania władzy państwowej. Innymi słowy, skutki przekazania części kompetencji organów państwa mogą trwać dopóty, dopóki kompetencje te są wykonywane w sposób dający się pogodzić z zachowaniem podstaw suwerenności państwowej Republiki Czeskiej oraz w sposób niezagrażający samej istocie państwa prawnego w znaczeniu materialnym. Gdyby przestał być spełniony jeden z tych warunków, to znaczy gdyby rozwój WE lub UE zagrażał istocie suwerenności Republiki albo realizacji istotnych wymagań demokratycznego państwa prawnego, należałoby doprowadzić do tego, aby czeskie organy państwowe mogły znów wykonywać kompetencje przekazane organom wspólnotowym; organem powołanym do ochrony konstytucyjności jest przy tym Sąd Konstytucyjny" – napisano w sprawie dot. kwot cukrowych.

Czytaj także:
Trybunał Konstytucyjny: Jest decyzja ws. przepisów ustawy o KRS

/ Źródło: DoRzeczy.pl

Czytaj także

 144
 • TSUE można teraz olać z góry ciepłym moczem IP
  Orzeczenia TSUE ,które wychodzą poza jego kompetencje nie mogą być i nie będą respektowane. Teoretycznie TSUE mógłby sobie orzec ,że polska Konstytucja jest nieważna ,albo Polska należy do Niemiec ewentualnie ,że Ziemia jest płaska i co wtedy ? Ano nic takie bezprawne orzeczenia nikogo nie obowiązują !
  Dodaj odpowiedź 16 6
    Odpowiedzi: 0
  • Konstytucja IP
   Art. 8.
   1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

   Art. 190.
   1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
   2. ....
   Dodaj odpowiedź 17 4
     Odpowiedzi: 1
   • adamos IP
    Polska może olać orzeczenie TSUE. Kolejnym krokiem będzie POLEXIT, albo POLwypierdol
    Dodaj odpowiedź 11 7
      Odpowiedzi: 0
    • rutmistrz IP
     TSUE wystarczy przedstawić wypowiedz prawnika niemieckiego trybunału. I nie podnośmy sami rangi tego gremium, w którym dla przypomnienia, zasiada polski zwolennik dawnego systemu.
     Dodaj odpowiedź 8 4
       Odpowiedzi: 0
     • Jarząbek IP
      Pomijając kwestie prawne pis popełnia polityczny błąd bo daje paliwo polityczne dla opozycji o poletixie i spór z kolejnymi grupami zawodowymi przed wyborami do pe jest to mocno ryzykowne.
      Dodaj odpowiedź 6 8
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także