Tryptyk wyborczy. Polska Jest Jedna

Tryptyk wyborczy. Polska Jest Jedna

Dodano: 
Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech
Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech Źródło: PAP / Tomasz Wiktor
Halina Bogusz | Największa pozaparlamentarna partia w Polsce jest już na scenie politycznej. Polska Jest Jedna Rafała Piecha zarejestrowała listy w 39 z 41 okręgów wyborczych. W dwóch ostatnich toczy się postępowanie odwoławcze. Układające się w tryptyk hasło "Bóg-Rodzina-Ojczyzna" kryje wielorakość znaczeń. Co proponuje PJJ w tych słowach?

BÓG

Nie chodzi o partię konfesyjną, tylko dla katolików. Jeżeli Bóg, to warunkuje spojrzenie na człowieka, odpowiedź na pytanie o jego godność.

Człowiek jest osobą, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kiedy ma głowę, nóżki, rączki i serce, nie jest częścią ciała swej matki. Kiedy jest chory i niedołężny potrzebuje naszej opieki – nie jest niepotrzebnym balastem. PJJ deklaruje jasno – ochrona życia. Nie tylko ustawodawstwo. Ważne jest wsparcie kobiet w kryzysie oraz tych, którzy pomagają im i ich dzieciom. To także pokazywanie piękna - dziecka, macierzyństwa i ojcostwa, wreszcie uczenie odpowiedzialności.

Człowiek jest wolny. Nie można zniewalać go w imię systemów politycznych, maksymalizacji zysku i urzędniczej wygody. Wolność wiąże się z własnością. PJJ proponuje wiele szczegółowych rozwiązań, dla polskich przedsiębiorców do odnalezienia na stronie www.pjj.org.pl. Alarmuje, że liczba upadających polskich firm w ostatnich dwóch latach sięga miliona.

Człowiek potrzebuje świata, który jest ludzki, obecności, relacji z drugim człowiekiem, bliskości. PJJ chce odwrócić perspektywę patrzenia na dziedziny, w których chodzi o człowieka, opiekę zdrowotną, edukację, kulturę. Ich naczelnym celem nie może być sukces ekonomiczny, ale człowiek: chory, wychowanek, uczeń – jego dobro. Opieka zdrowotna na miarę człowieka powinna być lokalnie dostępna. Należy chronić szpitale powiatowe, zwiększać możliwości opieki długoterminowej nad chorymi obłożnie i nieuleczalnie, stawiać na profilaktykę, na promowanie medycyny stylu życia.

Priorytet prawa boskiego, które jest niejako wdrukowane w naszym wnętrzu ma daleko idące skutki. Polska ma tradycje układania życia społecznego według tego prawa. Stąd pochodzi nasza tolerancja, której trudno szukać w zachodniej Europie w czasach nowożytnych, stąd także otwartość dla obcych, której imieniem w naszym kraju jest gościnność. Dowiedliśmy, że ta tradycja jest w Polsce nadal żywa w dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gość jednak nie powinien w naszym domu pełnić roli gospodarza. Wreszcie miłuj bliźniego – jak siebie samego jest nakazem, którego spełnianie czyni człowieka szczęśliwym, ale i zmienia zasady i praktykę życia społecznego.

Rodzina

Piękna polska tradycja rodziny przeprowadziła nas przez czasy, kiedy nie mieliśmy większej wspólnoty – państwa. W tym kontekście wyzwaniem staje się wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, ratyfikowanej przez Polskę tuż przed wyborami roku 2015. Upatruje ona źródeł przemocy w tradycyjnych rolach mężczyzn i kobiet. Zaleca ich wykorzenienie, zmianę indywidualnych mentalności. Tymczasem badania naukowe podają zupełnie inne przyczyny tego zjawiska: alkoholizm, osłabienie więzi rodzinnych oraz seksualizacja wizerunku kobiety w mediach.

Troska o rodzinę to także dbałość o edukację. Docenianie głosu rodziców jest potrzebne, ale nie mniej ważne jest podwyższanie statusu społecznego nauczyciela, aby zahamować negatywną selekcję do zawodu.

PJJ proponuje również odtworzenie liceów zawodowych. To pomoże w przywróceniu i promowaniu zapomnianych zawodów, co w parze z wspieraniem przedsiębiorczości będzie stanowiło zgrabny tandem.

Ojczyzna

Ojczyzna to wspólnota wspólnot, której dobro PJJ chce współtworzyć ze wszystkimi Polakami. Wydaje się być nakazem chwili wokół tego celu wszystkich gromadzić, zapraszać do współodpowiedzialności, w imię zerwania z konsumpcjonizmem i podkreślanymi ponad miarę podziałami. Budowanie zgody i jedności wokół spraw, które jednoczą, a nie dzielą ma być stylem politycznym PJJ.

PJJ postuluje poważne zmiany w podejściu do energetyki. Wiele krajów obecnie – wbrew głoszonym, ideologicznym postulatom obrony planety – powraca do energii z węgla. Trzeźwe patrzenie na rzeczywistość każe nam pozostać przy węglu. Do tego można dodać energię złóż geotermalnych, które są w Polsce niezwykle bogate.

Wreszcie rolnictwo - ważne ekonomicznie i zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. PJJ postuluje postawienie na lokalną produkcję żywności, ułatwienie jej dystrybucji i sprzedaży blisko miejsca wytwarzania.

PJJ pamięta także o Polonii. Jeśli chcą wrócić do kraju, tutaj pracować wśród swoich, zainwestować zarobione zagranicą pieniądze, należy im to ułatwiać. Któż z nas nie przyjmie najpierw z otwartymi rękami własnego dziecka wracającego do domu, przedtem niż udzieli schronienia przybyszom z innych stron? To nie jest oznaką ksenofobii. To realizacja porządku miłości.

Prawda

Każdy tryptyk ma swoją podstawę, nazywaną predellą. Hasło, z którym PJJ startuje do wyborów "Prawda was wyzwoli" jest wyzwaniem, rzuconym wszystkim tym, którzy uznali, że kłamstwo jest uprawnione, że ma swoje nieusuwalne miejsce w polityce.

Czytaj też:
Piech: Stawiamy na Boży porządek

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także