Mało sporów? Dorzućmy aborcję
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Mało sporów? Dorzućmy aborcję

Dodano: 
Posłowie KO w Sejmie. W pierwszym rzędzie premier Donald Tusk
Posłowie KO w Sejmie. W pierwszym rzędzie premier Donald Tusk Źródło: Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu
NA PIERWSZY OGIEŃ | Grupa posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej złożyła 24 stycznia wieczorem do Sejmu projekt w sprawie aborcji.

Posłowie KO wnioskują, by kobieta miała prawo do przerwania na życzenie ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Po upływie 12.tygodnia aborcja nadal ma być możliwa, gdy ciąża stanowić będzie wynik przestępstwa, gdy zachodzi groźba dla zdrowia i życia kobiety, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka.

Felieton został opublikowany w 5/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także