Bóg stworzył homoseksualizm? Rektor seminarium duchownego na "nabożeństwie LGBT"

Bóg stworzył homoseksualizm? Rektor seminarium duchownego na "nabożeństwie LGBT"

Dodano: 60
Lobby LGBT w Kościele – zdjęcie ilustracyjne
Lobby LGBT w Kościele – zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikipedia
W ramach tzw. Dni Tolerancji w Łodzi odbyło się „nabożeństwo LGBT”. Nie zabrakło na nim przedstawiciela lokalnego duchowieństwa katolickiego.

„Łączy nas przekonanie, że budowanie wspólnych działań ponad podziałami może realnie wpływać na polepszenie jakości życia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz przywrócić godność tym, którzy sami często nie są w stanie walczyć o swoje prawa. Jesteśmy pewni, że różnorodność ludzka nie jest zagrożeniem, lecz bogactwem, które pozwala rozwijać się społeczeństwu” – napisało w oświadczeniu Stowarzyszenie „Tęczowi Społecznicy”.

Ogranizacja odpowiada za inicjatywę tzw. Dni Tolerancji, które zakończyły się 14 listopada, a odbywały się pod hasłem „Dialog drogą do godności życia”. W wydarzeniach udział wzięli duchowni różnych wyznań, którzy wspólnie modlili się za „ofiary mowy nienawiści”. W ostatni dzień w jednym z łódzkich hoteli odbyło się specjalne „nabożeństwo ekumeniczne” za „osoby LGBT”, które poprowadził przywódca wspólnoty ewangelicko-augsburskiej, dr Roman Pracki.

Bóg „stworzył” LGBT?

W wydarzeniu, w którym czynny udział wziął również rektor katolickiego Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dr Sławomir Sosnowski. W sali ozdobionej symbolami ideologii LGBT kapłan katolicki ustawił się przy stole razem z protestanckim liderem, zmawiając modlitwy w intencji przedstawicieli neomarksistowskiego ruchu homoseksualno-genderowego.

Podczas nabożeństwa przywołano pogląd będący w obiegu wśród liberalnego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych i sugerujący jakoby skłonności homoseksualne czy zaburzenia tożsamości płciowej pochodziły z Boskiego aktu stworzenia. Modlitwy odbywały się bowiem pod hasłem „Pamiętaj! Bóg kocha Ciebie, takiego, jakim Cię stworzył”. Wedle deklaracji organizatorów nabożeństwo było wyrazem partycypacji w polskiej odsłonie tzw. drogi synodalnej.

Czytaj też:
Yves Congar prekursorem "synodalności"? Soborowe inspiracje papieża Franciszka
Czytaj też:
Protestant głosił heretyckie nauki na otwarciu "drogi synodalnej" u abp. Grzegorza Rysia
Czytaj też:
"Nie ma potrzeby". Arcybiskup Liechtensteinu odmawia udziału w "drodze synodalnej"

Źródło: PCh24.pl
Czytaj także