Polaków zapytano o ich sytuację finansową. Ilu boi się biedy?

Polaków zapytano o ich sytuację finansową. Ilu boi się biedy?

Dodano: 
Emerytura, zdjęcie ilustracyjne
Emerytura, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / Domena publiczna
38 proc. Polaków boi się biedy, natomiast 33 proc. obawia się pogorszenia sytuacji finansowej w 2022 r. – wynika z badania Krajowego Rejestru Długów.

W sondażu zatytułowanym "Portfel statystycznego Polaka w pandemii" Krajowy Rejestr Długów zapytał rodaków o to, czy posiadają oszczędności pieniężne.

43 proc. badanych przyznało, że nie ma żadnych oszczędności, 7 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi, a 50 proc. potwierdziło, że ma odłożone na czarną godzinę dodatkowe środki finansowe. To najczęściej mężczyźni, osoby w wieku 18-34 lata, pracujące oraz z wyższym wykształceniem. Niemal tyle samo, bo 48 proc. badanych, przyznaje jednak, że w pandemii zmniejszyła się kwota odłożonych przez nich pieniędzy. Dodatkowo, 42 proc. Polaków prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy poziom ich oszczędności jeszcze bardziej spadnie" – czytamy w komunikacie.

Po przeciwnej stronie są osoby, których oszczędności wzrosły (15 proc.). To najczęściej ludzie młodzi (18-34), mieszkający z rodzicami, w trakcie nauki lub pracy zdalnej, którzy ze względu na pandemię wrócili do rodzinnych domów. Odsetek optymistów, którzy uważają, że uda im się pomnożyć zaoszczędzone środki w najbliższym czasie, sięga 18 proc.

Sytuacja finansowa Polaków

Spadek oszczędności to nie jedyny negatywny skutek pandemii. Polacy nie najlepiej oceniają też swoją bieżącą sytuację finansową. 7 proc. z nich przyznaje, że ma tyle pieniędzy, iż stać ich na wszystko. 64 proc. badanych stać na wiele, ale nie na wszystko, natomiast 27 proc. respondentów ocenia swoją sytuację jako złą. Do bardzo złej sytuacji, kiedy nie wystarcza środków nawet na najpotrzebniejsze rzeczy, przyznaje się 2 proc. rodaków – podkreślono.

45 proc. Polaków przyznaje, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego w pandemii uległa pogorszeniu. Niewiele mniej (43 proc.) jest zdania, że w ogóle się nie zmieniła. Na to, że sytuacja się poprawiła, wskazuje co ósmy badany.

Kobiety częściej dostrzegają pogorszenie w portfelu

"Powodem zmiany na gorsze jest przede wszystkim wzrost cen produktów i usług (82 proc. wskazań) i zwiększenie bieżących wydatków (52 proc.). Co ciekawe, pogorszenie sytuacji finansowej dostrzegają częściej kobiety niż mężczyźni. Stoi za tym wiele czynników, jak np. ich niższe w porównaniu do mężczyzn zarobki czy emerytury bądź fakt, że to właśnie kobiety częściej odpowiadają za realizację zakupów, a co za tym idzie są bardziej świadome zmian cen. Dla Polaków, którzy deklarują poprawę sytuacji finansowej, duże znaczenie miało zwiększenie ich zarobków, czyli np. podwyżka w pracy (46 proc.), bądź pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu (36 proc.)" – napisano.

Ogólnopolskie badanie "Portfel statystycznego Polaka w pandemii" zostało przeprowadzone w grudniu 2021 r. przez TGM Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej techniką wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-74 lata. W sumie zrealizowano 1 004 wywiady.

Czytaj też:
O ile wzrosną stopy procentowe? Znamy przewidywania ekspertów
Czytaj też:
Ardanowski: Dojdzie do uderzenia w poważny dział naszej gospodarki

Źródło: ISBnews
 
Czytaj także