Gdzie zamieszka chorąży Gawriłow?

Gdzie zamieszka chorąży Gawriłow?

Dodano: 
Antyreżimowe manifestacje w Rosji
Antyreżimowe manifestacje w Rosji Źródło:fot. Russian Look/Forum
Gabriel Michalik | Rozdarcie rosyjskiego społeczeństwa na tych, którym spada coś z pańskiego stołu, i na tych, z którymi skorumpowana władza nie ma ochoty się dzielić, pogłębia się w takt narastania kryzysu ekonomicznego

Masowy charakter manifestacji, a przede wszystkim to, że przeciwko systemowi stworzonemu przez Putina zaprotestowali najmłodsi Rosjanie (dwie trzecie uczestników manifestacji to studenci i młodzież szkolna), rodzi nową jakość w rosyjskim życiu politycznym. Młodych ludzi, którzy już niebawem wejdą w dorosłe życie, Putin nie zdążył uwieść mocarstwowymi hasłami, tak skutecznie oddziałującymi jeszcze niedawno, w czasach naftowego boomu, na ich starszych o kilka lat kolegów, gdy imperialną retorykę wzmacniał widok pozornie rosnącej gospodarki.

Przed młodym człowiekiem otwierają się bowiem w obecnej Rosji trzy, niezbyt kuszące, drogi: emigracja, wegetacja lub wstąpienie do reżimowych struktur w charakterze dozorcy dóbr zagrabionych przez kamarylę Putina. Ta ostatnia ścieżka daje, przynajmniej teoretycznie, szanse na w miarę dostatnie życie. Z niej to stara się korzystać bohater naszej skromnej opowieści, chorąży OMON Jewgienij Gawriłow. (...)

Po raz pierwszy o OMON-owcu Gawriłowie świat usłyszał w październiku 2014 r., ale rzecz dotyczyła zdarzeń o dwa lata wcześniejszych. Po manifestacji przeciwko objęciu przez Putina prezydenckiego urzędu na trzecią kadencję, która odbyła się w 2012 r. na moskiewskim placu Błotnym, OMON zatrzymał kilkaset osób, a kilkadziesiąt spośród nich moskiewskie sądy wysłały do łagrów pod zarzutem napaści na funkcjonariuszy. (...)

Cały artykuł opublikowany jest w 17-18/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także