Sondaż: Czy Polacy boją się koronawirusa? Ciekawe wyniki

Sondaż: Czy Polacy boją się koronawirusa? Ciekawe wyniki

Dodano: 
Starsi panowie w maseczkach ochronnych siedzący na ławce w Rzymie, zdjęcie ilustracyjne
Starsi panowie w maseczkach ochronnych siedzący na ławce w Rzymie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:PAP / RICCARDO ANTIMIANI
Pomimo wzrastającej liczby zachorowań obawy przed zakażeniem koronawirusem praktycznie się nie zmieniły i od czerwca tego roku utrzymują się na stabilnym poziomie - wskazano w sondażu CBOS. 48 proc. ankietowanych obawia się zarażenia koronawirusem, 52 proc. nie wyraża takich obaw - podano.

CBOS podało, że obawy przed zakażeniem koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku. Respondenci poniżej 45. roku życia, w większości nie obawiają się zarażenia (od 58 proc. do 78 proc. w zależności od kategorii). Wśród osób w wieku 45-54 lata obawy są niewielkie (51 proc. wobec 49 proc.), natomiast osoby z grupy 55+ w większości boją się zakażenia (62 proc. - 64 proc. w zależności od kategorii).

Wyniki sondażu

W stosunku do drugiej połowy sierpnia zwiększył się odsetek zaszczepionych przynajmniej jedną dawką o 5 punktów procentowych - wynosi on obecnie 67 proc. O 3 punkty procentowe zmniejszył się odsetek osób niezamierzających się szczepić (do 23 proc.). Odsetek deklarujących zamiar zaszczepienia zmniejszył się jedynie o 1 punkt (do 8 proc.). Zarejestrowany we wrześniu odsetek deklarujących niechętny stosunek do szczepień jest najniższy, od kiedy ta kwestia jest monitorowana - podano w sondażu.

Z wyników badania wynika, że osoby wyrażające więcej obaw przed zakażeniem koronawirusem mają bardziej przychylne nastawienie do szczepień przeciwko COVID-19 – częściej są już zaszczepione, częściej też deklarują zamiar zaszczepienia.

Jak zauważył CBOS, bardziej przychylne nastawienie do szczepień mają starsi ankietowani, mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni oraz badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł.

Stosunek do szczepień

Respondenci zapytani byli również o opinie w sprawie dostępu pracodawcy do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni. 43 proc. ankietowanych nie zgadza się z tym pomysłem, a blisko połowa badanych (49 proc.) uważa takie rozwiązanie za słuszne, jednak przeważa u nich przekonanie, że pracodawca nie ma prawa wymagać od pracowników, aby zaszczepili się przeciwko COVID-19 (61 proc.).

Z analizy zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że w większości pomysł ten popierają starsi respondenci w wieku 55 lat+ (56 proc.–62 proc. w zależności od kategorii).

Ponadto sondażownia podaje, że w potencjalnych elektoratach najczęściej pomysł ten popierają zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (64 proc.), a zdecydowanie najrzadziej – Konfederacji (20 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych częściej niż inni przychylnie na temat tego rozwiązania wypowiadają się emeryci (60 proc.), renciści (58 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (51 proc.).

CBOS podało również, że osoby, które już się zaszczepiły oraz takie, które jeszcze zamierzają to zrobić, wyraźnie częściej niż niedeklarujące takiego zamiaru uważają, że pracodawca ma prawo wymagać od pracowników, aby się zaszczepili. Jednak przeważa wśród nich przekonanie, że pracodawca nie powinien mieć takich uprawnień.

Jak wynika z sondażu, częściej za nadaniem takich uprawnień pracodawcy opowiadają się starsi respondenci (52 proc. badanych w wieku 65 lat i więcej) oraz respondenci o dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł (42 proc.).


Ankietowani pytani byli również w sondażu, czy są zadowoleni z tego, jak aktualnie wyglądają działania rządu w zwalczaniu epidemii. Zadowolenie z tego faktu wyraziło 52 proc. respondentów, a osób niezadowolonych jest 40 proc. Oceny działań rządu w tej kwestii zależą w znacznej mierze od poglądów politycznych i preferencji partyjnych. 71 proc. badanych identyfikujący się z prawicą postrzega je pozytywnie. Z kolei 63 proc. badanych o lewicowych poglądach politycznych, a także zwolennicy ugrupowań opozycyjnych w większości ocenią je negatywnie.

Zadowolenie również wyrażają starsi ankietowani (71 proc.), mieszkający na wsi (57 proc.) bądź w mniejszych miastach poniżej 20 tys. mieszkańców (60 proc.), gorzej wykształceni (64 proc. badanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym), a w grupach społeczno-zawodowych często są to emeryci (70 proc.) oraz renciści (68 proc.).

Badanie "Aktualnie problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano od 6 do 16 września 2021 r. na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 62,4 proc. metodą CAPI, 25,0 proc. – CATI i 12,6 proc. – CAWI).

Czytaj też:
Wielu nie uniknie "długiego covidu". Sporą grupę dotknie przynajmniej jedna dolegliwość
Czytaj też:
Przymus szczepienia na COVID w Watykanie

Źródło: PAP
Czytaj także