Zatwierdzenie KPO. Resort funduszy: Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł

Zatwierdzenie KPO. Resort funduszy: Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł

Dodano: 
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Flickr / Thijs ter Haar / CC BY 2.0
Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa – podaje MFiPR.

– Środki z Krajowego Planu Odbudowy wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy m.in. w zrównoważony rozwój, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Pozytywne skutki odczuje każdy obywatel – powiedział cytowany w komunikacie resortu premier Mateusz Morawiecki.

– Rok 2020 zmienił świat. Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarek europejskich, znaczący kryzys w wielu branżach, a także zmianę stylu życia i pracy ogromnej liczby Europejczyków. Światowa gospodarka nie podniosła się jeszcze dobrze po skutkach pandemii, a już spadł na nią kolejny cios w postaci agresji Rosji na Ukrainę – dodał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Działania Komisji Europejskiej w kierunku łagodzenia skutków pandemii skoncentrowały się na wypracowaniu odpowiednich podstaw prawnych dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego częścią Funduszu Odbudowy. Pieniądze zgromadzone w Funduszu mają pomóc państwom Unii Europejskiej przezwyciężyć kryzys, który dotknął je wszystkie, mimo, że w różnym stopniu. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.

– Zaplanowane w KPO reformy oraz przedsięwzięcia pozwolą nam jeszcze lepiej stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu oraz korzystać z nowych technologii, w tym z rozwiązań cyfrowych. Środki z KPO mają także wzmocnić polską gospodarkę, zapewnić nowe inwestycje i miejsca pracy. Efekty wdrożenia KPO odczuje każdy obywatel – dodaje minister.

Ile pieniędzy dla Polski?

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

Odporność i konkurencyjność gospodarki
Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
Transformacja cyfrowa
Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
Zielona, inteligentna mobilność

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie nacisk został położony na zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Na projekty realizujące cele klimatyczne przeznaczymy 42,7 proc. środków KPO, na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej – 20,85 proc.

Czytaj też:
KE zatwierdziła KPO. Mularczyk: Opozycja w żałobie

Źródło: MFiPR
Czytaj także