Nowa prognoza RPP dot. inflacji. "Powrót do celu będzie stopniowy"

Nowa prognoza RPP dot. inflacji. "Powrót do celu będzie stopniowy"

Dodano: 
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ocenia, że w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo.

Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – przekazało w środę ISBnews.pl, powołując się na oficjalne komunikaty Narodowego Banku Polskiego.

Inflacja w Polsce

Inflacja CPI w Polsce – według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – w listopadzie 2022 roku obniżyła się do 17,4 proc. rok do roku z 17,9 proc. r/r w październiku.

"Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku względem października przyczyniła się niższa dynamika cen nośników energii i paliw. Inflacja nadal kształtuje się na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a jednocześnie zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. Inflacja bazowa jest także podwyższana przez utrzymujące się efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, pomimo ich stopniowego łagodzenia" – czytamy w prognozie.

Najnowsza prognoza

RPP ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo.

Rada podkreśla, iż jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

Czytaj też:
Stopa referencyjna w Polsce. RPP podjęła decyzję
Czytaj też:
Polacy zaciskają pasa. Ile wydamy w tym roku na Święta?

Źródło: ISBnews.pl
 0
Czytaj także