Uchodźcy będą pokrywać część kosztów zakwaterowania. Prezydent podpisał nowelę

Uchodźcy będą pokrywać część kosztów zakwaterowania. Prezydent podpisał nowelę

Dodano: 5
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: X / Kancelaria Prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nowela zakłada między innymi, że ukraińscy uchodźcy przebywający w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania będą pokrywać część kosztów – wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja określa 30-dniowy termin dla obywateli Ukrainy na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w tym terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny.

Pomoc obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy

Na podstawie przepisów, wprowadzonych nowelizowaną ustawą: umożliwiono pozyskiwanie danych o dacie i miejscu przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów UE, jeżeli wjazd na terytorium Polski nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy; usankcjonowano na poziomie ustawowym dokument elektroniczny, jako dokument pobytowy; dodano przepis stanowiący podstawę prawną dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do unieważnienia tego dokumentu.

"Zmieniono zasady udzielania pomocy świadczonej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy" – czytamy w komunikacie.

Ustawa zakłada uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania w okresie dłuższym niż 120 dni, a przed upływem 180 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP obywatele Ukrainy będą mieli zapewnioną pomoc, w postaci zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, w przypadku posiadania numeru PESEL oraz pokrycia z góry 50 proc. kosztów tej pomocy, ale nie więcej niż 40 złotych za osobę dziennie.

Ustawa przewiduje również katalog osób, do których nie będą miały zastosowania ustalone zasady. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, osób starszych (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni), kobiet w ciąży, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj też:
"Finansowa grupa Ramstein". Nowa forma pomocy dla Ukrainy?
Czytaj też:
Amerykańskie Abramsy dla Ukrainy? Media: Biden skłania się ku decyzji

Źródło: ISBnews.pl
Czytaj także