Raport o imigrantach w Polsce. "60-75 proc. stanowią Ukraińcy"

Raport o imigrantach w Polsce. "60-75 proc. stanowią Ukraińcy"

Dodano: 13
Ukraińcy na przejściu granicznym z Polską
Ukraińcy na przejściu granicznym z Polską Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
W Polsce łączną liczbę imigrantów można szacować na ok. 3,5-4 mln, z czego 60-75 proc. stanowią Ukraińcy – wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute.

Liczba migrantów rośnie sukcesywnie na całym świecie i stanowią oni coraz większy odsetek globalnej populacji. W roku 2020 aż 280 mln osób mieszkało poza swoimi krajami pochodzenia co najmniej rok. W porównaniu z rokiem 1990 liczba migrantów wzrosła o 83,4 proc. – zwraca uwagę WEI w raporcie zatytułowanym: "Migracje: niewykorzystana (na razie) szansa Polski".

"Łączną liczbę imigrantów w Polsce można szacować na ok. 3,5-4 mln, z czego 60-75 proc. stanowią Ukraińcy. Zwłaszcza ostatnie lata z wojną na Ukrainie przyniosły znaczący trend wzrostowy imigracji przy jednoczesnym (powolnym) spadku emigracji. Do ważnych z punktu widzenia rynku pracy państw pochodzenia migrantów należą też Białoruś, Gruzja, Indie i Mołdawia" – czytamy.

Instytut podkreśla, że rośnie liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce, w dużej mierze w zawodach, w których w naszym kraju występuje deficyt pracowników. Jednocześnie wielu cudzoziemców ma poczucie, że pracuje w Polsce "poniżej kwalifikacji", co wiąże się w dużej mierze z barierą językową.

"Przebywający w Polsce cudzoziemcy mają korzystną z punktu widzenia rynku pracy strukturę wykształcenia - wśród migrantów ogółem wg szacunków sprzed wojny ok. 36 proc. miało wykształcenie wyższe, a w grupie uchodźców i migrantów z Ukrainy wskaźnik ten waha się od 46 do 50 proc." – napisano.

WEI: Polska nie ma polityki migracyjnej

Jednocześnie zwrócono uwagę, że Polska nie wypracowała jasnej polityki imigracyjnej, natomiast imigracja jest szansą na częściowe rozwiązanie problemów demograficznych i związanych z rynkiem pracy.

"Wymaga to trafnej i skutecznej polityki migracyjnej, a obecnie takiej polityki nie ma. Pod pozorami elastyczności i konieczności reagowania na bieżące wyzwania rząd wycofuje się z prac nad dokumentami strategicznymi. Bez trafnej (co nie znaczy: sztywnej) polityki migracyjnej Polska będzie przegrywać walkę o deficytowe zasoby ludzkie z lepiej zorganizowanymi w tym obszarze państwami Zachodu i Wschodu" – oceniono w raporcie.

Według WEI, polityka imigracyjna Polski powinna wprowadzać mechanizm selekcji imigrantów w oparciu o analizę rynku pracy. Inne konieczne instrumenty to rozwijanie programów edukacyjnych, uznawanie kwalifikacji i wspieranie przedsiębiorczości wśród migrantów.

"Polityka imigracyjna Polski nie powinna oferować imigrantom specjalnych przywilejów względem gospodarzy, zwłaszcza w kontekście świadczeń socjalnych. Kluczowe jest także wzmocnienie procedur odsyłania nielegalnych imigrantów oraz pogłębienie współpracy z krajami pochodzenia migrantów, aby lepiej zrozumieć przyczyny migracji i opracować bardziej skuteczne strategie jej zarządzania" – uważają autorzy materiału.

Czytaj też:
Ilu cudzoziemców w Polsce pracuje? GUS podał dane

Źródło: ISBnews
Czytaj także