Gwarancja na bank
Artykuł sponsorowany

Gwarancja na bank

Dodano: 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Gdy mikro-, małe i średnie firmy starają się o kredyt, ale brakuje im zabezpieczeń wymaganych przez banki, pomóc mogą gwarancje kredytowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Mikro-, małe i średnie firmy, aby się rozwijać, potrzebują finansowania. Nie zawsze jednak dysponują wymaganymi przez banki zabezpieczeniami. W takiej sytuacji ich szanse na uzyskanie kredytu znacząco zwiększą gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Najbardziej znaną jest gwarancja de minimis, która zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Kredyt spłaca wtedy gwarant, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma podpisane umowy z wieloma bankami w Polsce. Docelowo przedsiębiorca będzie musiał zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, ale z tych zobowiązań rozliczy się już z gwarantem. Kredyt z gwarancją de minimis jest więc korzystny i dla banków współpracujących z BGK, bo ponoszą mniejsze ryzyko, i dla przedsiębiorcy, któremu gwarancja umożliwia łatwiejsze zaciągnięcie kredytu i daje szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu, np. niższej marży. Procedura uzyskania gwarancji kredytowych jest prosta – wystarczy zawnioskować o nią w swoim banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. W przypadku kredytu obrotowego gwarancje de minimis są udzielane maksymalnie na okres 27 miesięcy, a w przypadku inwestycyjnego na nie więcej niż 99 miesięcy. Taka gwarancja zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu, nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem, a stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi tylko pół procenta kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancje dla innowacji

O gwarancje kredytowe mogą także ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy wnioskując o kredyt, planują zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych albo planując realizację projektu, spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, takich jak np.:

  • dokonali zgłoszenia lub posiadają prawa w zakresie wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego,
  • są lokatorami parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości,
  • mają status centrum badawczo-rozwojowego czy posiadają funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy
  • są dynamicznie rozwijającą się firmą, która w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowała średnioroczny wzrost przychodów o 15%.

Gwarancja Biznesmax udzielana jest ze środków Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Jej uzyskanie wiąże się z możliwością otrzymania dodatkowego wsparcia w formie dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Dotacja umożliwia zwrot środków w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Jej wysokość zależy od kwoty kredytu i wysokości jego oprocentowania. Maksymalna kwota gwarancji to równowartość w złotych 2,5 mln euro, a jej najdłuższy możliwy okres to 20 lat. Gwarancja Biznesmax może zabezpieczyć aż do 80 proc. kapitału kredytu i jest bezpłatna. Dostępna jest w różnych bankach na terenie całego kraju tj.: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska i SGB-Bank.

Po wyczerpaniu limitów

Przedsiębiorcy, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis i nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule, mogą skorzystać z gwarancji udzielanych w zakresie programu COSME. Dotyczy to mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Gwarancje COSME zabezpieczą spłatę 80 proc. wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł. Korzyścią z posiadanej gwarancji jest także brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji (jeden procent w skali roku) oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmą w momencie składania wniosku kredytowego. Podobnie jak w przypadku gwarancji de minimis, tak i tu maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Gwarancja ta dostępna jest w 11 bankach tj.: Alior Bank, Bank Pekao, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz SGB-Bank. Gwarancja finansowana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFIS ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Marta Szuma

Więcej informacji na stronie www.bgk.pl lub pod nr telefonu 801-598-888

Artykuł został opublikowany w 26/2018 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: BGK
Czytaj także