Zatrzymano trzech byłych urzędników stołecznego ratusza

Zatrzymano trzech byłych urzędników stołecznego ratusza

Dodano: 8
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie / Źródło: PAP / Arek Markowicz
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano trzech byłych urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.

Zatrzymani to Jakub R. - były Zastępca Dyrektora BGN, Gertruda J.-F. - była Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych BGN oraz Marek K. - były Dyrektor BGN.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Prokuratury Krajowej czytamy, że zatrzymani po doprowadzaniu do Prokuratury Okręgowej usłyszą zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. "Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych" – dodano.

Śledztwo w tej sprawie było początkowo prowadzone w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 23 listopada 2006 r. zostało umorzone. Na skutek pism lokatorów reprywatyzowanych kamienic warszawskich, Prokuratura Krajowa, w ramach zespołu prokuratorów powołanego do koordynowania postępowań dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zleciła m.in. analizę powyższego postępowania oraz ocenę zasadności podjętej decyzji końcowej. W rezultacie, postępowanie zostało podjęte oraz kontynuowane na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z ustaleń śledczych wynika, iż w toku postępowania administracyjnego zaniechano uzyskania informacji i dokumentów z Ministerstwa Finansów w kwestii odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Nowy Świat 24 w Warszawie. Prokuratorzy ustalil, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego zawartego miedzy Rzędem PRL i Rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia za ½ udziału w prawie własności nieruchomości. Mimo wypłaty tego odszkodowania doszło do wydania bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej zarzutami oraz wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu m.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad 9 milionów złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa
 8
Czytaj także