Metanowy kij na węgiel
  • Tomasz CukiernikAutor:Tomasz Cukiernik

Metanowy kij na węgiel

Dodano: 7
Kopalnia Zofiówka, zdjęcie ilustracyjne
Kopalnia Zofiówka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Andrzej Grygiel
Unijne rozporządzenie metanowe nie tylko w sposób niekontrolowany doprowadzi do szybkiej likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, lecz także zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

A rtykuł 22 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym wprowadza normę emisji 5 t metanu na 1000 t wydobytego węgla od 2027 r. oraz 3 t metanu na 1000 t węgla od 2031 r. Tymczasem górnośląskie kopalnie emitują ok. 8–14 t metanu na 1000 t wydobywanego węgla. W rozmowie z TV Republika Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej i prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, powiedział, że nie ma technicznych rozwiązań, które pozwoliłyby spełnić te wymogi i wprowadzenie unijnego przepisu w proponowanym kształcie oznacza zamknięcie siedmiu kopalń PGG SA w 2027 r. i kolejnych dwóch w 2031 r. Ostatnie trzy kopalnie spółki wydobywałyby węgiel do 2037 r. Funkcjonujące zakłady górnicze zostaną natomiast obłożone karami finansowymi za przekroczenie euronorm. Dla PGG oznacza to opłatę na poziomie 1,5 mld zł rocznie.

Ale problem dotyczy także kopalń Taurona Wydobycie, a później również Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Normy niemożliwe do osiągnięcia

Projekt rozporządzenia na razie nie obejmuje węgla koksowego wydobywanego w Polsce przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Progi dotyczące uwalniania do atmosfery metanu w przypadku kopalń węgla koksowego mają zostać wprowadzone najpóźniej w ciągu pięciu lat od wejścia w życie omawianego rozporządzenia. Ma się to stać mimo kluczowej roli węgla koksowego w produkcji stali i faktu, że znalazł się on na liście surowców strategicznych Unii Europejskiej. Czyli Bruksela planuje zakazać wydobycia surowca, który sama uznała za strategiczny! „To niezgodne z wcześniej ustalonymi zasadami odchodzenia od węgla. Dodatkowo to rozporządzenie praktycznie likwiduje sektor wydobycia węgla koksującego – tak potrzebnego do produkcji stali, uznanego za krytyczny surowiec przez Komisję Europejską” – czytamy w liście europosła Łukasza Kohuta do przewodniczącego Komisji Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego.

Całość dostępna jest w 11/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także