Polska w rozkroku
  • Ryszard GromadzkiAutor:Ryszard Gromadzki

Polska w rozkroku

Dodano: 3
Ministrowie rządu Donalda Tuska w Sejmie
Ministrowie rządu Donalda Tuska w Sejmie Źródło: Piotr Tracz / Kancelaria Sejmu
Z prof. Tomaszem Grzegorzem Grossem, socjologiem i politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, autorem książki „Geokultura, czyli o związkach geopolityki z kulturą” rozmawia Ryszard Gromadzki.

RYSZARD GROMADZKI: W jakim stopniu przejęcie władzy przez obóz liberalno-lewicowy w Polsce zmieniło sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej?

PROF. TOMASZ GRZEGORZ GROSSE: Mamy w Warszawie rząd, który jest zdecydowanie bardziej euroentuzjastyczny i proniemiecki w stosunku do poprzedniej władzy. Ze względu na to, że Warszawa jest kluczowym punktem odniesienia, jeśli chodzi o geopolitykę w całej Europie Środkowo-Wschodniej, zmiana, która się w Polsce dokonała, ma oczywiście bardzo duże znaczenie dla sytuacji politycznej w regionie, bo przesuwa krąg wpływów geopolityki niemieckiej, a tym samym osłabia możliwości prowadzenia przez Polskę bardziej samodzielnej polityki zagranicznej. Stawia też pod bardzo dużym znakiem zapytania kluczowe dla regionu kwestie bezpieczeństwa. Dlatego że doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, iż Niemcy nie są w jakiś wybitny sposób zaangażowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Za to wielokrotnie opowiadały się za szybkim zakończeniem wojny czy dogadaniem się z Putinem kosztem interesów ukraińskich. Skoro tak wygląda polityka Niemiec wobec Ukrainy, to rodzi to poważne znaki zapytania dla naszego bezpieczeństwa.

Artykuł został opublikowany w 7/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także