MY, REAKCJA. Historia emocji antykomunistów 1944-1956

MY, REAKCJA. Historia emocji antykomunistów 1944-1956

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wspólnie z Wydawnictwem Zysk i S-ka zapraszamy na przedpremierowe spotkanie z Piotrem Semką, autorem książki "My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956". Oprócz autora gośćmi spotkania będą: Jan Żaryn, Czesław Bielecki, Piotr Zaremba. Prowadzenie: Bogdan Rymanowski. Czwartek, 5 listopada, godz. 18.00, Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego

"My, reakcja" to książka skierowana do czytelnika, który chciałby zrozumieć, przed jakimi dylematami stali Polacy wierni idei niepodległości, utożsamiający się z Kościołem katolickim i przeciwstawiający się dominacji przywiezionego z Moskwy marksizmu. To książka dla tych, którzy podjęli kult „żołnierzy wyklętych”. Piotr Semka prezentuje jednak znacznie szerszą panoramę społecznego oporu niż tylko oddziały zbrojne. Oprócz konspiratorów z AK, WiN, NSZ i NSW ukazuje działaczy PSL, ludzi wiernych Kościołowi, przedstawicieli przedwojennych elit, ziemian, ludzi prywatnej inicjatywy i konserwatywnych pozytywistów. Podejmuje polemikę z książkami „rewizjonistów”, odrzucających tradycje powstania warszawskiego i negujących wybory Polaków w czasie II wojny światowej.


Autor przyjął wizję inną niż ukazywanie lat stalinowskich poprzez kolejne etapy działań PZPR, zetempowskich pochodów, a potem rozliczeń pomiędzy byłymi marksistami. W książce głos mają nie tylko dokumenty i wydobyte z archiwów wspomnienia, lecz przede wszystkim żywi ludzie. Do niektórych Piotr Semka dotarł w ostatniej chwili.

 0
Czytaj także