Sąd Najwyższy nie powołał dwóch prezesów Izb. Uznał, że stanowiska są zajęte

Sąd Najwyższy nie powołał dwóch prezesów Izb. Uznał, że stanowiska są zajęte

Dodano: 69
Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Sąd Najwyższy uznał, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba Karna mają już prezesów i bezzasadne jest wybieranie na te stanowiska innych kandydatów.

Dzisiaj sędziowie Sądu Najwyższego mieli zająć się wyborem kandydatów na prezesów dwóch izb: Izby Karnej i Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Nie zdecydowano się jednak powołać zgromadzeń, które miałby rozstrzygać w tej sprawie. Uchwalono dokument, w którym uznano, że działanie jest "bezprzedmiotowe", ponieważ obie Izby maja już czynnych prezesów.

Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotychczas kierował sędzia Józef Iwulski, a Izbą Karną – Stanisław Zabłocki. Obaj nie otrzymali od prezydenta zgody na orzekanie po ukończeniu 65. roku życia, w związku z tym zostali zobowiązani do tego, aby przejść w stan spoczynku. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie w ciągu dwóch tygodni od chwili przejścia w stan spoczynku poprzednich prezesów, powinni powołać na ich miejsce inne osoby.

Zarówno Iwulski, jak i Zabłocki nie zgadzają się z decyzją prezydenta i nie akceptują przejścia w stan spoczynku.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni jednak dalej orzekać, ale tylko wtedy, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. W pierwszej połowie września prezydent Andrzej Duda wyraził zgodę, aby pięciu sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia, mogli nadal orzekać w Sądzie Najwyższym.

Czytaj też:
Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymuje wykonanie uchwały KRS
Czytaj też:
Spór o Sąd Najwyższy. Premier gotów ustąpić ws. Gersdorf?
Czytaj też:
Prezydent powołał sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN. Oto lista

Źródło: Radio Zet / wp.pl, dorzeczy.pl
 69
Czytaj także