Franciszek: Nauka społeczna Kościoła to kultura troskliwości

Franciszek: Nauka społeczna Kościoła to kultura troskliwości

Dodano: 4
Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP/EPA / Esteban Biba
W dniu swoich 84. urodzin Papież Franciszek opublikował orędzie na Światowy Dzień Pokoju, w którym w szczególny sposób odnosi się do sytuacji pandemii, ale także mówi o pryncypiach katolicyzmu społecznego, jako o kulturze troskliwości.

We wstępie listu Franciszek podsumowuje trudną sytuację społeczną w czasie epidemii i wyraża szczególna solidarność z tym, którzy w wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19 utracili kogoś bliskiego.

W pierwszej części listu Papież Franciszek przypomina historię biblijną i liczne w niej zawarte wezwania, szczególnie proroków, do respektowania sprawiedliwości i troski wobec potrzebujących. Pokazuje, że miłość miłosierna Boga znalazła swoją kulminację w ofierze Krzyża Jezusa Chrystusa. W swoim przeglądzie zaangażowania charytatywnego Ludu Bożego Papież wskazuje na idącą od Apostołów tradycję troski o ubogich, która – jak twierdzi Papież– był jednym z fundamentów zapoczątkowania nauki społecznej Kościoła już w czasach nowoczesnych. Warto dodać, że dwie obszerne encykliki Franciszka "Laudato si" oraz "Fratelli tutti" to teksty magisterium społecznego Kościoła.

W dalszej części Papież przedstawia pięć priorytetów:

Promowanie godności i praw osoby

"Każda osoba ludzka jest celem sama w sobie, nigdy nie jest jedynie narzędziem, które należy doceniać tylko ze względu na jego użyteczność, ale jest stworzona, aby wspólnie żyć w rodzinie, we wspólnocie, w społeczeństwie, gdzie wszyscy członkowie są równi pod względem godności. To z tej godności wywodzą się prawa człowieka, a także obowiązki" – pisze Papież.

Troska o dobro wspólne

"Nasze plany i wysiłki muszą zawsze uwzględniać skutki dla całej rodziny ludzkiej, rozważając możliwe konsekwencje w chwili obecnej i dla przyszłych pokoleń. Pandemia Covid-19 pokazuje nam, jak bardzo jest to prawdziwe i aktualne. W jej obliczu zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy w jednej łodzi” – zauważa Franciszek.

Potrzeba solidarności

Oznacza ona "w konkretny sposób miłość drugiego człowieka, nie jako mgliste uczucie" – pisze Franciszek. A także "mocną i trwałą wolę angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich".

Ochrona stworzenia

"Encyklika "Laudato si’" w pełni ukazuje wzajemne powiązania całej rzeczywistości stworzonej i podkreśla potrzebę słuchania zarówno wołania potrzebujących, jak i wołania stworzenia. Z tego uważnego i ciągłego słuchania może zrodzić się skuteczna troska o ziemię, będącą naszym wspólnym domem, i o ubogich. W tej kwestii pragnę potwierdzić, że "warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka”. "Pokój, sprawiedliwość i ochrona stworzenia to trzy kwestie ściśle ze sobą związane, których nie można od siebie oddzielać w taki sposób, by były traktowane indywidualnie, gdyż mogłoby to grozić ponownym popadaniem w redukcjonizm"."

Cały list do przeczytania na portali DoRzeczy.pl.

Czytaj też:
Papież Franciszek skończył 84 lata
Czytaj też:
Doradca Papieża: Społeczność LGBT ma wiele do zaoferowania światu

Źródło: Episkopat.pl / DoRzeczy.pl
 4
Czytaj także