Papież: Potrzebna nowa architektura finansowa

Papież: Potrzebna nowa architektura finansowa

Dodano: 
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło:PAP/EPA / FABIO FRUSTACI
Obecny kryzys klimatyczny wymaga lepszej niż dotychczas globalnej współpracy i solidarności. Sama praca musi być "symfoniczna", czyli "harmonijna i z poczuciem wspólnoty – zaproponował papież w przemówieniu do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieskie Akademie Nauk i Nauk Społecznych na temat "Od kryzysu klimatycznego do odporności klimatycznej".

– Poprzez redukcję emisji, edukację na rzecz zrównoważonego stylu życia, innowacyjne finansowanie i wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań opartych na naturze, wzmacniamy odporność, zwłaszcza odporność na susze – wyjaśnił Franciszek, według którego "należy opracować nową architekturę finansową, która zaspokoi potrzeby globalnego Południa i państw wyspiarskich poważnie dotkniętych katastrofami klimatycznymi".

– Restrukturyzacja zadłużenia i umorzenie długów, wraz z opracowaniem nowej globalnej karty finansowej do 2025 r., która uznaje rodzaj długu ekologicznego – musimy pracować nad tym słowem – może być cenną pomocą w łagodzeniu zmian klimatycznych – powiedział papież, wzywając obecnych do "dalszej pracy nad przejściem od obecnego kryzysu klimatycznego do odporności klimatycznej z równością i sprawiedliwością społeczną".

– Musimy działać z pilnością, współczuciem i determinacją, ponieważ stawka nie może być wyższa – dodał.

Konsekwencje zmian klimatycznych

– Ponad trzy i pół miliarda ludzi żyje w regionach, które są bardzo narażone na konsekwencje zmian klimatycznych, co prowadzi do przymusowej migracji – przypomniał Franciszek. – Widzimy w tych latach, jak wielu braci i sióstr traci życie w desperackich podróżach, a prognozy są niepokojące", powiedział Franciszek, dla którego "obrona godności i praw migrantów klimatycznych oznacza potwierdzenie świętości każdego ludzkiego życia i uhonorowanie boskiego mandatu do strzeżenia i ochrony wspólnego domu – dodał.

Papież zaproponował trzy rozwiązania, aby odwrócić kurs: "uniwersalne podejście oraz szybkie i zdecydowane działania zdolne do wprowadzenia zmian i decyzji politycznych; odwrócenie krzywej ocieplenia poprzez dążenie do zmniejszenia tempa ocieplenia o połowę w ciągu ćwierć wieku; cel globalnej dekarbonizacji, który wyeliminuje zależność od paliw kopalnych". Według papieża, duże ilości dwutlenku węgla muszą również zostać usunięte z atmosfery poprzez zarządzanie środowiskiem obejmujące kilka pokoleń.

Dalekowzroczne zadanie

– To długie, ale dalekowzroczne zadanie, któremu musimy wspólnie sprostać – dodał, odchodząc od przygotowanego tekstu przemówienia.

– Pomyślmy o dorzeczach Amazonki i Konga, torfowiskach i lasach namorzynowych, oceanach, rafach koralowych, polach uprawnych i czapach lodowych, ponieważ przyczyniają się one do zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla. To holistyczne podejście nie tylko przeciwdziała zmianom klimatu, ale także podwójnemu kryzysowi utraty różnorodności biologicznej i nierówności poprzez pielęgnowanie ekosystemów, które podtrzymują życie – wyjaśniał Franciszek.

Podkreślił, że kobiety i dzieci ponoszą nieproporcjonalny ciężar zmian. – Kobiety często nie mają takiego samego dostępu do zasobów jak mężczyźni; co więcej, opieka nad domem i dziećmi może utrudniać im migrację w przypadku katastrofy – zwrócił uwagę papież, według którego "kobiety są nie tylko ofiarami zmian klimatu: Są również potężnymi czynnikami odporności i adaptacji". W odniesieniu do dzieci, z których "prawie miliard żyje w krajach narażonych na wyjątkowo wysokie ryzyko dewastacji związanej z klimatem", Franciszek zwrócił uwagę: "Wiek rozwojowy czyni je bardziej podatnymi na skutki zmian klimatu, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Odmowa podjęcia szybkich działań w celu ochrony najsłabszych, którzy są narażeni na zmiany klimatu spowodowane przez człowieka, jest poważnym błędem".

Uporządkowany postęp

– Uporządkowany postęp jest następnie hamowany przez nienasyconą pogoń za krótkoterminowymi zyskami przez zanieczyszczające gałęzie przemysłu oraz przez dezinformację, która wprowadza zamieszanie i utrudnia zbiorowe wysiłki na rzecz zmiany kursu – kontynuował papież i podkreślił: "Droga jest trudna i pełna niebezpieczeństw. Dane pokazują, że widmo zmian klimatycznych zagraża wszystkim obszarom życia, wodzie, powietrzu, żywności i systemom energetycznym. Równie alarmujące są zagrożenia dla zdrowia publicznego i dobrobytu".

– Jesteśmy świadkami rozpadu społeczności i przymusowych wysiedleń rodzin. Zanieczyszczenie powietrza kosztuje miliony ludzi przedwczesne życie każdego roku – powiedział Franciszek.

Czytaj też:
Papież apeluje ws. Ukrainy. "Stolica Apostolska jest gotowa"
Czytaj też:
"Jest wielki smutek". Przejmujące słowa papieża Franciszka

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: KAI
Czytaj także