Projekt budżetu UE na 2024 r. Komisja Europejska ujawnia szczegóły

Projekt budżetu UE na 2024 r. Komisja Europejska ujawnia szczegóły

Dodano: 4
Flaga Unii Europejskiej, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Unii Europejskiej, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Flickr
Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt budżetu UE na 2024 r. to 189,3 mln euro plus 113 mld euro z przeznaczeniem na dotacje.

Projekt Next Generation EU jest częścią długoterminowego budżetu Unii Europejskiej przyjętego pod koniec 2020 r. i ma zapewnić finansowanie na realizacji kluczowych priorytetów UE.

Zgodnie z założeniami, budżet UE zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet ten opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać tzw. zieloną i cyfrową transformację. – Pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli – powiedział Johannes Hahn, komisarz UE ds. budżetu i administracji.

Pomysły Komisji Europejskiej

Komisja Europejska proponuje, by 53,8 mld euro poszło na wspólną politykę rolną, a 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. Pieniądze mają służyć wzmocnieniu europejskiego sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić w tych branżach odpowiednie zarządzanie kryzysowe.

Na rozwój i spójność regionalną UE w projekcie przeznaczono 47,9 mld euro, które mają wesprzeć spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną państw Wspólnoty oraz posłużyć rozbudowie infrastruktury związanej z transformacją ekologiczną i priorytetowymi projektami Unii.

15,8 mld euro zaplanowano na wsparcie partnerów i interesów Unii Europejskiej na świecie, w tym: 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – "Globalny wymiar Europy", 2,1 mld euro na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) oraz 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

Komisja chce, ponadto, by 13,6 mld euro w 2024 r. poszło na badania naukowe i innowacje, w tym 12,8 mld euro na sztandarowy program badawczy UE: "Horyzont Europa". Na Europejskie inwestycje strategiczne przeznaczono 4,6 mld euro, z czego 2,7 mld euro z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej w programie "Łącząc Europę". Na wydatki związane z przestrzenią kosmiczną, w tym głównie na Europejski Program Kosmiczny, ma pójść 2,1 mld euro.

Czytaj też:
Reforma polityki migracyjnej UE. Propozycja "bardzo trudna" dla Niemiec
Czytaj też:
KE rozpoczęła procedurę naruszeniową wobec Polski. Jest oficjalny komunikat

Źródło: PAP MediaRoom
Czytaj także