Produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc.

Produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc.

Dodano: 13
spawacz, zdjęcie ilustracyjne
spawacz, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay
Produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc. w zestawieniu z marcem ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Jak wskazuje GUS, w marcu 2020 roku zanotowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w porównaniu z lutym br. produkcja wzrosła o 18,6%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9 % wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,9%.

twitter

"Produkcja pobiła najśmielsze oczekiwania"

Statystyki wyglądają korzystnie również po wyrównaniu sezonowym.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z lutym bieżącego roku". – informuje GUS.

Według analityków PKO BP "produkcja przemysłowa za marzec pobiła najśmielsze oczekiwania".

twitter

Wzrost w 27 działach

GUS wskazuje, że według wstępnych danych w marcu bieżącego roku w stosunku do marca 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej, tzn. w cenach stałych odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu. Chodzi m.in. produkcję urządzeń elektrycznych – wzrost o 57,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 54,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (51,1%), mebli (o 35,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 31,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 28,3%), wyrobów z metali (o 20,3%), maszyn i urządzeń (o 16,3%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 16,1%).

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, takich jak m.in. produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1%, wyrobach farmaceutycznych – o 16,9%, koksie i produkcji rafinacji ropy naftowej – o 11,1%.

Czytaj też:
Ekspert: Jesteśmy u progu mocnego ożywienia gospodarczego
Czytaj też:
Niedzielski ujawnił, która branża zostanie odmrożona jako pierwsza

Źródło: Stat.gov.pl / twitter
+
 13
Czytaj także