"Wakacje kredytowe". Sejm przyjął ustawę

"Wakacje kredytowe". Sejm przyjął ustawę

Dodano: 6
Kredyt. Zdjęcie ilustracyjne
Kredyt. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Materiały prasowe
Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który zawiera pakiet wsparcia dla kredytobiorców, w tym m.in. wakacje kredytowe, dopłaty do kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zapowiedź stosowania zamiennika dla wskaźnika WIBOR.

Za ustawa opowiedziało się 445 posłów, przeciw siedmiu, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej odrzucono zgłoszone do ustawy poprawki.

Jakie zmiany wprowadzi ustawa?

Nowelizacja wprowadza wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023.

Zapowiedź stosowania zamiennika dla wskaźnika WIBOR.

Nowelizacja zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Również on będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem kredytobiorcy mieliby zaoszczędzić ok. 1 mld zł rocznie.

Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie jednak zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać ze wsparcia trzeba spełnić jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów;
  • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1552 zł /os. gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych.

Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

Ustawa dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności startupy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

Czytaj też:
Koniec podwyżek stóp procentowych? Komentarz Glapińskiego
Czytaj też:
Głosowanie ws. Sądu Najwyższego. Sejm odrzucił większość poprawek Senatu

Źródło: ISBnews
 6
Czytaj także