Fundusze Europejskie – dowiedz się więcej
Artykuł sponsorowany

Fundusze Europejskie – dowiedz się więcej

Dodano: 
Fundusze Europejskie – dowiedz się więcej
Fundusze Europejskie – dowiedz się więcej 
Polska korzysta z Funduszy Europejskich pełną parą. Głównie dzięki temu w ciągu 13 lat członkostwa w Unii Europejskiej otrzymaliśmy z jej budżetu ponad 91 mld euro więcej, niż do niego wpłaciliśmy. W tym czasie inne kraje Unii, np. Szwecja lub Holandia, do niego dopłacają. Większość z tej kwoty wydaliśmy na inwestycje zgodne z tzw. polityką spójności, czyli działalnością.

Budżety UE ustalane są raz na siedem lat. W latach 2014–2020 to ponad 950 mld euro. W Polsce korzystamy z nich za pośrednictwem tzw. Programów operacyjnych, które określają, kto, na jakie projekty i na jakich warunkach może otrzymać dofinansowanie. Realizujemy obecnie sześć programów krajowych i 16 regionalnych. Do tego doliczamy programy współpracy terytorialnej zazwyczaj obejmujące obszary przygraniczne. Łącznie to ponad 82 mld euro na polską gospodarkę, edukację, inwestycje publiczne i projekty społeczne.

Czy wiesz, że dzięki Funduszom Europejskim…

 • powstała wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej Jakdojade.pl, z której korzysta miesięcznie ok. 5 mln użytkowników?
 • opracowano BRASTER, pierwsze na świecie urządzenie, które pozwala na samodzielne badanie piersi w domu i wykrywa najmniejsze zmiany nowotworowe?
 • zbudowano pierwszy w Europie autobus elektryczny SOLARIS?
 • powstało 12 000 km autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych?
 • zbudowano i unowocześniono 16 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli powietrznych karetek?
 • powstało prawie 410 tys. Nowych miejsc pracy?
 • Polacy założyli blisko 250 tys. firm?
 • ponad milion mieszkańców Wschodniej Polski zyskało dostęp do szybkiego Internetu?
 • powstał najdłuższy w Polsce szlak rowerowy GreenVelo o długości ok. 2 tys. km?

Informacja o wszystkich projektach dostępna jest na stronie

www.mapadotacji.gov.pl.

Na co wydajemy te pieniądze?

Najwięcej środków przeznaczanych jest na inwestycje w firmach i samorządach. Celem jest tworzenie miejsc pracy, wprowadzanie do gospodarki nowych technologii, produktów i usług. Dzięki temu polskie firmy mogą skuteczniej konkurować z zagranicznymi. Wspierane są szkoły i uczelnie, a osoby dorosłe mogą korzystać z dofinansowanych szkoleń. Gospodarka zyskuje także dzięki większej dostępności do Internetu, nowym drogom szybkiego ruchu i inwestycjom na kolei. Co ciekawe, wpływ na stan gospodarki mają również projekty z zakresu ochrony zdrowia – programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych czy też ratownictwo medyczne zmniejszają koszty leczenia i pomagają pracownikom utrzymać sprawność i dobre zdrowie.

Fundusze w liczbach

 • 82,5 mld euro – tyle z funduszy unijnych zainwestujemy w Polsce do 2023 r.
 • 40% – to skala środków z całej puli FE, którymi zarządzają regiony
 • 6 – liczba programów krajowych
 • 27,4 mld euro – budżet największego w historii UE programu Infrastruktura i Środowisko
 • 18 mld euro – środki na rozwój firm i podniesienie innowacyjności gospodarki

Dzięki środkom unijnym reformowane są instytucje publiczne, choćby przez zastosowanie nowych technologii i przeniesienie części usług do Internetu. Fundusze Europejskie to również lepszy stan środowiska naturalnego, rozległa sieć kanalizacji i wodociągów, lepsze zarządzanie odpadami oraz odnawianie zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Dzięki funduszom unijnym zyskują także osoby w trudnej sytuacji, np. bezrobotne, z niepełnosprawnością albo opiekujące się chorymi rodzicami. Mogą liczyć na bardziej konkretne i lepsze wsparcie organizacji i samorządów, które pozyskują na ten cel środki europejskie. Dla wielu osób, firm i samorządów skorzystanie z Funduszy Europejskich to szansa na rozwój i lepsze warunki życia i pracy. Szczegółowych informacji o Funduszach Europejskich udzielają bezpłatnie pracownicy ogólnopolskiej sieci punktów informacyjnych.

Fundusze Europejskie wspierają:

 • prowadzenie badań naukowych
 • upowszechnianie szybkiego Internetu i usług cyfrowych
 • rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń
 • działania przeciwko zmianom klimatu
 • ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego
 • rozwój sprawnego transportu
 • tworzenie miejsc pracy
 • zmniejszanie ubóstwa
 • poprawę jakości edukacji
 • usprawnianie i zwiększenie dostępności administracji publicznej

Co możesz zyskać dzięki wsparciu funduszy?

 • podniesienie lub zdobycie kwalifikacji, np. przez udział w szkoleniu
 • pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu firmy
 • dostęp do e-usług, np. nie wychodząc z domu, rozliczysz się z fiskusem
 • dostęp do żłobka lub przedszkola dla swojego dziecka
 • możliwość studiowania – także za granicą
 • pomoc w opiece nad starszymi krewnymi
 • dostęp do autostrad, nowych dróg, nowoczesnej komunikacji miejskiej

Dane kontaktowe dostępne są na stronie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Artykuł został opublikowany w 33/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także