MEN: Nauczyciele nie chcą strajkować

MEN: Nauczyciele nie chcą strajkować

Dodano: 61
Minister edukacji Dariusz Piontkowski
Minister edukacji Dariusz Piontkowski / Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej odnosi się do zapowiedzi strajku. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajk na 15 października.

– Od 15 października rozpoczynamy bezterminową akcję protestacyjną polegająca na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – przekazał Broniarz. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśnił, że w okresie protestu nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. – Nie będziemy wykonywali tego, co stało się niepisaną normą, np. pełnienie opieki podczas wycieczek szkolnych czy zielonych szkół, podczas których nauczyciel odpowiada przez 24 godziny za ucznia – dodał. Broniarz podkreślał, że nauczyciele nie akceptują nakładanych na nich zadań, za które nie otrzymują wynagrodzenia.

Zapowiedź komentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Cieszy nas to nastawienie, bo jest ono z korzyścią dla uczniów i rodziców. Rozmowa i dialog ze związkowcami są lepsze niż spór, zwłaszcza taki, który miałby przybrać formę strajku. Zachęcamy władze ZNP do włączenia się w rozmowy, które proponuje minister edukacji, czy to w formule Rady Dialogu Społecznego, czy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Wszystkim nam powinno zależeć na poprawie atmosfery zaufania w środowisku oświatowym. Ostatni strajk pokazał, że nie ma społecznej akceptacji dla tak radykalnych kroków.

Przypominamy, że spełniliśmy zdecydowaną większość postulatów związków zawodowych dotyczących poziomu wynagrodzeń, systemu awansu zawodowego i oceny ich pracy. Nauczyciele otrzymali już dodatkowe podwyżki, a w przyszłym roku planujemy wdrożyć kolejną. Rozmawiamy również ze związkami zawodowym na temat zmniejszenia uciążliwości pracy związanej z nadmiarem dokumentacji szkolnej.

Szanujemy rolę związków zawodowych w obronie praw pracowniczych, ale również przypominamy o ich obowiązkach w tej kwestii. Nauczycieli, tak jak inne grupy zawodowe obowiązuje 40-godziny czas pracy. W jego ramach nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Część obowiązków, które nauczyciele wykonują, nie jest wprost zapisana w przepisach prawa. Podkreślamy, że jednym z obowiązków nauczycieli jest rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonymi im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, a także wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.

Zapewniamy, że priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela oraz przywrócenie etosu tej najważniejszej grupie zawodowej" – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

Czytaj też:
Kaczyński: Mamy wybór między "Polską plus" a "Polską minus"
Czytaj też:
RMF FM: Przyspieszenie ws. Janusza Wojciechowskiego

 61
Czytaj także