Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. Senat podjął decyzję

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. Senat podjął decyzję

Dodano: 5
Posiedzenie Senatu, zdjęcie ilustracyjne
Posiedzenie Senatu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons / Katarzyna Czerwińska (CC BY-SA 3.0 PL)
Na czwartkowym posiedzeniu Senat zawetował nowelizację ustawy o referendum lokalnym, która reguluje zasady przeprowadzania referendum.

Za wnioskiem o odrzucenie ustawy zagłosowało 50 senatorów, 45 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Regulacja miała na celu wprowadzenie zasady, zgodnie z którą referendum będzie można przeprowadzać dwa razy w czasie trwania kadencji. Pierwszy termin wyznaczenia referendum – zgodnie z nowelą – miał przypadać nie wcześniej niż przed upływem 18 miesięcy od dnia wyboru organu jednostki samorządu terytorialnego i nie później niż po upływie 24 miesięcy od dnia wyboru tego organu, natomiast drugi termin – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu kadencji tego organu i nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia upływu kadencji.

Zmiany w przepisach dot. referendum

Zmniejszona miała też zostać o połowę liczba obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. Obecnie w gminach i powiatach do zainicjowania referendum potrzebny jest wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, a w województwie 5 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Nowela zakładała zmniejszenie tych wartości o połowę – odpowiednio do 5 proc. i 2,5 proc.

Nowelizacja zakładała wydłużenie terminu na zbieranie podpisów w sprawie referendum do sześciu miesięcy (dotychczas to 60 dni) i regulowała kwestie związane z ważnością referendum. Zgodnie z proponowanymi przepisami, referendum miało być ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 15 proc. uprawnionych do głosowania (o połowę mniej niż obecnie). Drugim warunkiem do stwierdzenia ważności miała być liczba wyborców, którzy wzięli udział w referendum, stanowiąca co najmniej trzy piąte liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ (dotychczas trzy piąte wszystkich, którzy brali udział w referendum).

Założenia nowelizacji

Ponadto, nowelizacja zakładała: wydłużenie terminu na zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały organu stanowiącego; wydłużenie terminu na usunięcie braków formalnych wniosku o referendum; wydłużenie terminu na złożenie do sądu administracyjnego skargi na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum; wydłużenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej; dopuszczenie możliwości utrwalania pracy komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych oraz kamer; zwiększenie liczby mężów zaufania wyznaczanych do pracy w komisji wyborczej.

Ustawa o referendum lokalnym wymienia pięć możliwych przedmiotów referendów: w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego; co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki; w innych istotnych sprawach dot. społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę; o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dodano możliwość przeprowadzenia referendum w innych istotnych sprawach. W zależności od przedmiotu referendum, z inicjatywą jego przeprowadzenia może wystąpić rada (gminy, powiatu, sejmiku województwa) lub mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj też:
Krajowa Sieć Onkologiczna. Andrzej Duda podpisał ustawę
Czytaj też:
Opozycja wygrała głosowanie w sejmowej komisji ws. kontrowersyjnej ustawy

Źródło: ISBnews.pl
Czytaj także