Prokuratura Krajowa reaguje na wyrok TSUE. Padły mocne zarzuty

Prokuratura Krajowa reaguje na wyrok TSUE. Padły mocne zarzuty

Dodano: 
Prokuratura Krajowa
Prokuratura Krajowa Źródło: PAP / Rafał Guz
"Wyrok z 5 czerwca 2023 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej i Konstytucją RP" – stwierdziła w wydanym oświadczeniu Prokuratura Krajowa.

Czytaj też:
Wyrok TSUE ws. Polski. Jest pierwszy komentarz z rządu
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił w poniedziałkowym orzeczeniu, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza unijne prawo, a niezawisłość i bezstronność nie są w Polsce zagwarantowane.

"Wartość państwa prawnego stanowi o samej tożsamości Unii jako wspólnego porządku prawnego i została skonkretyzowana w zasadach przekładających się na prawnie wiążące zobowiązania państw członkowskich" – czytamy w komunikacie Trybunału.

Rząd zapowiada, że wyrok TSUE będzie teraz szczegółowo analizowany, jednak już wstępna ocena orzeczenia ma wskazywać, że część zarzutów Brukseli wobec Polski jest nieaktualnych.

PK: Wyrok łamie traktaty

Głos w sprawie zabrała również Prokuratura Krajowa, która, jak sama przyznała w wydanym oświadczeniu, "nie była stroną postępowania", to jednak jako organ "stojący na straży praworządności" postanowiła wskazać na kilka podstawowych aspektów poniedziałkowego orzeczenia TSUE.

Zdaniem Prokuratury, wyrok z 5 czerwca jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej i polską konstytucją. Orzeczenie unijnych sędziów łamie trzy zasady określone w unijnych traktatach: kompetencji powierzonych, poszanowania ustrojów konstytucyjnych państw członkowskich oraz pomocniczości.

Co więcej, dzisiejszy wyrok TSUE jest nie do pogodzenia z zasadą pierwszeństwa obowiązywania Konstytucji RP.

Niezasadne kary

Prokuratura Krajowa wskazuje także, że dzisiejszy wyrok dotyczy Izby Dyscyplinarnej, która została zlikwidowana, a także braku możliwości testowania niezależności sędziów – z uwagi na funkcjonowanie tzw. prezydenckiego testu niezawisłości.

"W kontekście uznania przez TSUE za niezgodnego z prawem Unii obowiązku składania przez sędziów oświadczeń o przynależności do stowarzyszeń, fundacji i partii politycznych i umieszczanie tych informacji do wiadomości publicznej, wskazać z kolei należy że zgodnie z Konstytucją RP sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów" – napisano w oświadczeniu.

Dalej stwierdzono, że kary nałożone na Polskę w związku z całą sprawą (1 mln euro dziennie, obniżone potem do kwoty 0,5 mln euro dzienni) są nieuprawnione. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował w tym zakresie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Rozprawa w tej sprawie została zaplanowana na dzień 14 czerwca 2023 r.

Czytaj też:
Ziobro o wyroku TSUE: Mamy do czynienia z wielką aferą
Czytaj też:
Wyrok TSUE. Szydło nie przebierała w słowach

Źródło: Prokuratura Krajowa
Czytaj także